กรงเล็บสำหรับมือใหม่


Items
Click to see Images
Production
กรงเล็บสำหรับมือใหม่ x1 [Claws]
Smithing Lv1
1: กรงเล็บสำหรับมือใหม่ x1

Materials
กรงเล็บสำหรับมือใหม่ x1 [Claws]
Smithing Lv1
1: กรงเล็บสำหรับมือใหม่ x1


 


RPG Games


Useful Links