กระสอบโคลอน


Items
Monsters
โคลอน (Lv5)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, กิ่งไม้
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบมิเชิร์น - See Map

โคลอน (Lv6)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, หมวกโคลอน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบมิเชิร์น - See Map

โคลอน (Lv8)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, กิ่งไม้
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบมิเชิร์น - See Map

โคลอน (Lv5)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, กิ่งไม้
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [15] - See Map

Colon (Lv5)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, กิ่งไม้
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [15] - See Map

Blacksmith
โคโมโดพ็อกเก็ต (Strengthened 1) [Additional]
1: โคโมโดพ็อกเก็ต x1
2: กระสอบโคลอน x50
3: ผ้ากันเปื้อนขาดแล้ว x1
4: ผ้ายืดหดได้ x5
Reoctove

Materials
ชุดนักผจญภัย x1 [Armor]
Tailoring Lv1
1: ชิ้นส่วนสีดำ x1
2: กระสอบโคลอน x3

กระบังหน้าผาก x1 [Additional]
Tailoring Lv1
1: ชิ้นส่วนสีดำ x1
2: กระสอบโคลอน x1

รีไวตา(S) x1 [Recovery]
Alchemy Lv1
1: หินไหม้ไฟ x1
2: กระสอบโคลอน x1
3: กระดูกสันหลังกบ x1
Success A: รีไวตา(S) x2
Success B: รีไวตา(S) x3

หมวกอาร์ม x1 [Additional]
Tailoring Lv3
1: กระสอบโคลอน x4
2: หนังกบ x2

โค้ทหนัง x1 [Armor]
Tailoring Lv3
1: กระสอบโคลอน x2
2: หนังกบ x5
3: เศษไม้คิจิมู x3

หมวกโคลอน x1 [Additional]
Carpentry Lv6
1: ใบโคลอน x2
2: กระสอบโคลอน x3

กระบังหน้าผากแดง x1 [Additional]
Tailoring Lv9
1: ชิ้นส่วนสีดำ x2
2: กระสอบโคลอน x3
3: หนังโคลอน x1

โบว์แดง x1 [Additional]
Tailoring Lv9
1: กระสอบโคลอน x5

Aroma Potpourri x1 [Strengthening]
Carpentry Lv229
1: กระสอบโคลอน x1
2: Dry Herb x3
Success A: Aroma Potpourri x2
Success B: Aroma Potpourri x3


 


RPG Games


Useful Links