ก้อนหิมะ


Items
Monsters
เกรล (Lv194)
Drop: ก้อนหิมะ, ลูกไม้แช่แข็ง, กรงเล็บน้ำแข็งเกรล, ◇เกรล
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
ทุ่งราบอูฟ - See Map

เร็ปส์ (Lv158)
Drop: ก้อนหิมะ, โอนิกซ์, ลูกไม้แช่แข็ง, ◇INT+4
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
ทุ่งราบอูฟ - See Map

เร็ปส์ (Lv159)
Drop: ก้อนหิมะ, โอนิกซ์, ลูกไม้แช่แข็ง, ◇INT+4
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
ทุ่งราบอูฟ - See Map

ปิตอง (Lv140)
Drop: ก้อนหิมะ, ผลไม้หวานอมเปรี้ยว, หนังสัตว์เย็นสบาย, ผ้าพันคอขาว
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
เทือกเขาเอลฟ์ - See Map

ปิตอง (Lv142)
Drop: ก้อนหิมะ, ผลไม้หวานอมเปรี้ยว, หนังสัตว์เย็นสบาย, ผ้าพันคอขาว
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
เทือกเขาเอลฟ์ - See Map

แจ็คฟรอต์ (Lv325)
Drop: ก้อนหิมะ, ผงหิมะ, น้ำค้างแข็ง, ▲ใช้MP-6%
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
Staros Valley of Depravity [Area 2] - See Map

แจ็คฟรอต์ (Lv328)
Drop: ก้อนหิมะ, ผงหิมะ, น้ำค้างแข็ง, ▲ใช้MP-6%
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
Staros Valley of Depravity [Area 2] - See Map

Snow Kid (Lv142)
Drop: ก้อนหิมะ, Snow Fairy Cloth, わたゆきの欠片, ◇INT+3
Dazzling Snowfield [Area 2] - See Map

ยูคิโนโดะ (Lv283)
Drop: เบเนฟีส, ผลึกหิมะ, น้ำแข็งไสสีขาว, ก้อนหิมะ
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under Active
Heat Dragon's Mountain [Cave 1] - See Map

ยูคิโนโดะ (Lv284)
Drop: เบเนฟีส, ผลึกหิมะ, น้ำแข็งไสสีขาว, ก้อนหิมะ
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under Active
Heat Dragon's Mountain [Cave 1] - See Map

แจ็คฟรอต์ (Lv327)
Drop: ก้อนหิมะ, ผงหิมะ, น้ำค้างแข็ง, ▲ใช้MP-6%
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive BOSS
Staros Valley of Depravity [Area 3] - See Map

Snow Kid (Lv148)
Drop: ก้อนหิมะ, Snow Fairy Cloth, わたゆきの欠片, ◇INT+3
Dazzling Snowfield [Area 3] - See Map

Snow Kid (Lv150)
Drop: ก้อนหิมะ, Snow Fairy Cloth, わたゆきの欠片, ◇INT+3
Dazzling Snowfield [Area 3] - See Map

Snow Kid (Lv213)
Drop: ก้อนหิมะ, Snow Fairy Cloth, わたゆきの欠片, ◇INT+3
Dazzling Snowfield [Area 3] - See Map

Snow Kid (Lv250)
Drop: ก้อนหิมะ, Snow Fairy Cloth, わたゆきの欠片, ◇INT+3
Dazzling Snowfield [Area 3] - See Map

เร็ปส์ (Lv182)
Drop: ก้อนหิมะ, วัคซีน(อัมพาต), เขาน้ำแข็งอย่างดี, ◇ธริฟต์Ⅲ
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [61] - See Map

เร็ปส์ (Lv182)
Drop: ก้อนหิมะ, วัคซีน(อัมพาต), เขาน้ำแข็งอย่างดี, ◇ธริฟต์Ⅲ
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [63] - See Map

เร็ปส์ (Lv184)
Drop: ก้อนหิมะ, วัคซีน(อัมพาต), เขาน้ำแข็งอย่างดี, ◇ธริฟต์Ⅲ
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [64] - See Map

Blacksmith
ไรด์สโนแมน [Additional]
1: ไรด์สโนแมน x1
2: เสาน้ำแข็งต้นเล็ก x30
3: ก้อนหิมะ x50
4: ซากพลังเทพ x3
Maldario Downtown

Materials
ピトン人形 x1 [IslandItems]
Tailoring Lv10
1: ปุยฟ้าย x1
2: ผ้านุ่ม x1
3: ก้อนหิมะ x2

ดอกไม้น้ำแข็ง x35 [Collectibles]
Chasing Lv80
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x1
2: ก้อนหิมะ x30

ดอกไม้น้ำแข็ง x35 [Collectibles]
Alchemy Lv80
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x1
2: ก้อนหิมะ x30

ดอกไม้น้ำแข็ง x40 [Collectibles]
Chasing Lv90
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x1
2: ก้อนหิมะ x25

ดอกไม้น้ำแข็ง x40 [Collectibles]
Alchemy Lv90
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x1
2: ก้อนหิมะ x25

ดอกไม้น้ำแข็ง x45 [Collectibles]
Alchemy Lv100
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x1
2: ก้อนหิมะ x20

ดอกไม้น้ำแข็ง x45 [Collectibles]
Chasing Lv100
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x1
2: ก้อนหิมะ x20

เนเวร็อด x1 [Canes]
Carpentry Lv133
1: ก้อนหิมะ x15
2: เกล็ดน้ำแข็ง x15
3: กบไสไม้ x10
4: แผ่นไม้อัดชั้นดี x3


 


RPG Games


Useful Links