ขนนกฮาร์ปี


Items
Monsters
ฮาร์ปี (Lv119)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, เล็บฮาร์ปี, มิธริล, ซิมูน
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
ภูเขามิสลูนา - See Map

ฮาร์ปี (Lv120)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, เล็บฮาร์ปี, มิธริล, ซิมูน
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
ภูเขามิสลูนา - See Map

ฮาร์ปี (Lv53)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ยาแก้พิษ, ◇ชาร์ปเนสⅠ
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
เกาะลอยราชันมังกร - See Map

อาเอโร (Lv69)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ◇ชาร์ปเนสⅠ, ◇อาเอโร
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
เกาะลอยราชันมังกร [F2] - See Map

เคไลโน (Lv70)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ◇ชาร์ปเนสⅠ, ◇เคไลโน
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
เกาะลอยราชันมังกร [F2] - See Map

ฮาร์ปี (Lv57)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ยาแก้พิษ, ◇ชาร์ปเนสⅠ
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
เกาะลอยราชันมังกร [F2] - See Map

อ็อคคิวเพตี (Lv71)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ◇ชาร์ปเนสⅠ, ◇อ็อคคิวเพตี
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
เกาะลอยราชันมังกร [F2] - See Map

ฮาร์ปี (Lv59)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ยาแก้พิษ, ◇ชาร์ปเนสⅠ
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
เกาะลอยราชันมังกร [F3] - See Map

Materials
วัชระ x1 [Canes]
Smithing Lv13
1: เหล็กดามัสกัส x1
2: ใบโคลอน x5
3: ตาปีศาจไร้พลัง x5
4: ขนนกฮาร์ปี x10

เฮดการ์ด x1 [Additional]
Smithing Lv15
1: เหล็ก x2
2: ขนนกฮาร์ปี x2

ขนนกฮาร์ปีสีขาว x1 [Collectibles]
Tailoring Lv15
1: ขนนกฮาร์ปี x20
Success A: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x2

กระบังหน้าผากนักธนู x1 [Additional]
Tailoring Lv29
1: เล็บมังกร x2
2: ขนนกฮาร์ปี x20
3: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x2

ศรมิธริล x1 [Special]
Chasing Lv36
1: มิธริล x1
2: เศษไม้เอนท์ x1
3: ขนนกฮาร์ปี x1

ขนฟูนุ่ม x1 [Collectibles]
Tailoring Lv52
1: ขนนกฮาร์ปี x4
Success A: ขนฟูนุ่ม x2


 


RPG Games


Useful Links