ขนนกฮาร์ปีสีขาว


Items
Monsters
ฮาร์ปี (Lv53)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ยาแก้พิษ, ◇ชาร์ปเนสⅠ
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
เกาะลอยราชันมังกร - See Map

อาเอโร (Lv69)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ◇ชาร์ปเนสⅠ, ◇อาเอโร
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
เกาะลอยราชันมังกร [F2] - See Map

เคไลโน (Lv70)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ◇ชาร์ปเนสⅠ, ◇เคไลโน
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
เกาะลอยราชันมังกร [F2] - See Map

ฮาร์ปี (Lv57)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ยาแก้พิษ, ◇ชาร์ปเนสⅠ
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
เกาะลอยราชันมังกร [F2] - See Map

อ็อคคิวเพตี (Lv71)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ◇ชาร์ปเนสⅠ, ◇อ็อคคิวเพตี
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
เกาะลอยราชันมังกร [F2] - See Map

ฮาร์ปี (Lv59)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ยาแก้พิษ, ◇ชาร์ปเนสⅠ
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
เกาะลอยราชันมังกร [F3] - See Map

Production
ขนนกฮาร์ปีสีขาว x1 [Collectibles]
Tailoring Lv15
1: ขนนกฮาร์ปี x20
Success A: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x2

Materials
ขนนกฮาร์ปีสีขาว x1 [Collectibles]
Tailoring Lv15
1: ขนนกฮาร์ปี x20
Success A: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x2

ปาโอ x1 [Armor]
Tailoring Lv18
1: เส้นด้ายแห่งภูต x20
2: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x30
3: หนังกริฟฟอน x10

ซิมูน x1 [Bows]
Tailoring Lv20
1: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x2
2: เล็บฮาร์ปี x2
3: สายธนู x2
4: แผ่นไม้อัดอย่างดี x2

ผ้าโพกหัวจอมโจร x1 [Additional]
Tailoring Lv22
1: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x3
2: ผ้านุ่ม x7

ธนูจอมโจร x1 [Bows]
Carpentry Lv28
1: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x2
2: เล็บกริฟฟอน x2
3: ท่อนไม้แข็ง x3
4: สายธนู x1

กระบังหน้าผากนักธนู x1 [Additional]
Tailoring Lv29
1: เล็บมังกร x2
2: ขนนกฮาร์ปี x20
3: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x2

เฮดการ์ดแห่งความมืด x1 [Additional]
Smithing Lv50
1: หยาดน้ำแห่งความมืด x1
2: เหล็กอ่อน x2
3: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x15
4: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x40

ซิมูน x1 [Bows]
Carpentry Lv72
1: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x2
2: เล็บฮาร์ปี x2
3: สายธนู x2
4: แผ่นไม้อัดอย่างดี x2

กรุค x1 [Additional]
Tailoring Lv97
1: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x12
2: ขนนก x20
3: จงอยปากแหลม x30
4: ขนนกลึกลับ x1


 


RPG Games


Useful Links