ขนนกเปล่งแสง


Items
Monsters
ลูซิออล (Lv51)
Drop: ขนนกเปล่งแสง, ขนนกเปล่งแสง, ◇INT+1, หยาดฝนพรำ
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
สวนฝนพรำ [Area 1] - See Map

ลูซิออล (Lv53)
Drop: ขนนกเปล่งแสง, ขนนกเปล่งแสง, ◇INT+1, หยาดฝนพรำ
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
สวนฝนพรำ [Area 1] - See Map

โรอา (Lv44)
Drop: ขนนกเปล่งแสง, ผงเรืองแสง, ◇INT+1, วิชาการรักษาⅢ
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
ป่าเทลีท - See Map

Roar (Lv49-51-53)
Drop: ขนนกเปล่งแสง, ผงเรืองแสง, ผลึกฟ้าแลบ, ◇INT+1
แหลมฮอสกา [1] - See Map

โรอาเมเรีย (Lv60)
Drop: ขนนกเปล่งแสง, ผงเรืองแสง, วิชาการรักษาⅢ, ◇โรอาเมเรีย
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
ป่าเทลีท - See Map

ลูซิออล (Lv50)
Drop: ขนนกเปล่งแสง, ขนนกเปล่งแสง, ◇INT+1, หยาดฝนพรำ
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
สวนฝนพรำ [Area 3] - See Map

ลูซิออล (Lv55)
Drop: ขนนกเปล่งแสง, ขนนกเปล่งแสง, ◇INT+1, หยาดฝนพรำ
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
สวนฝนพรำ [Area 3] - See Map

Blacksmith
purple sword angers TH [Swords]
1: 紫水剣アンヘル x1
2: อเมธิสต์ x25
3: ขนนกเปล่งแสง x60
4: ผลึกสีม่วง x3
ท่าเรือสปาร์กัส

Materials
ตามารตามโจมตี x1 [Strengthening]
Alchemy Lv15
1: ตาปีศาจไร้พลัง x1
2: ขนนกเปล่งแสง x3
Success A: ตามารตามโจมตี x2

เส้นด้ายแห่งภูต x1 [Collectibles]
Tailoring Lv16
1: ดอกล่าดาว x1
2: หนังสัตว์นุ่มนิ่ม x10
3: ขนนกเปล่งแสง x2
Success A: เส้นด้ายแห่งภูต x2
Success B: เส้นด้ายแห่งภูต x3

ธนูไม้คาตัลปา x1 [Bows]
Carpentry Lv17
1: หนังค้างคาว x15
2: ปีกค็อกคาทริส x20
3: จงอยปากใหญ่ x5
4: ขนนกเปล่งแสง x7

เส้นด้ายแห่งภูต x1 [Collectibles]
Tailoring Lv17
1: ดอกล่าดาว x1
2: ไหมพรมแมงมุม x10
3: ขนนกเปล่งแสง x2
Success A: เส้นด้ายแห่งภูต x2
Success B: เส้นด้ายแห่งภูต x3

นัวร์ x1 [Additional]
Alchemy Lv45
1: หยาดน้ำแห่งความมืด x1
2: ขนนกเปล่งแสง x2
3: กระดูกคนตาย x8

เส้นด้ายแห่งภูต x1 [Collectibles]
Tailoring Lv45
1: ขนนกเปล่งแสง x1
2: เส้นไหม x1
Success A: เส้นด้ายแห่งภูต x2
Success B: เส้นด้ายแห่งภูต x3

แหวนหลบหลีก x1 [Special]
Chasing Lv50
1: แหวนมิธริล x1
2: ขนนกเปล่งแสง x15
3: ปีกแมลงบางและทน x5


 


RPG Games


Useful Links