คาร์นิกซ์


Items
คาร์นิกซ์ [Claws] 📷
ATK: 150 DEF: 4
HPสูงสุด+12% หลบหลีก+2% ต้านทานเวทย์-20% เมื่อโจมตีมีโอกาสโจมตีเพิ่มเติม
Evasion +2% MaxHP +12% Magic R -20% Autoskill

Click to see Images
Monsters
Gusanoth (Lv200)
Drop: ลูกตาสีแดงสด, レイドボックスC, คาร์นิกซ์, ◇กุซานอส
Lv200 The Threats to Elban [1] - See Map

กูซานอส (Lv175)
Drop: เขี้ยวกุซานอส, ลูกตาสีแดงสด, คาร์นิกซ์, ◇กุซานอส
Attr: Earth
Weak: Fire
โบราณสถานอินเนบัน [Boss] - See Map

Blacksmith
ดูเอลนิคส์ [Claws]
1: คาร์นิกซ์ x1
2: ลวดที่ขาดแล้ว x6
3: เกราะสีทองคำขาว x1
4: เกล็ดมังกร x3
เมืองปิราเนซา

Production
คาร์นิกซ์ x1 [Claws]
Carpentry Lv85
1: คาร์นิกซ์ x1

Materials
คาร์นิกซ์ x1 [Claws]
Carpentry Lv85
1: คาร์นิกซ์ x1

กรันชิโอ x1 [Claws]
Carpentry Lv106
1: คาร์นิกซ์ x1
2: เปลือกแข็งแรงทนทาน x10
3: เปลือกสวยงาม x2
4: ลูกตาสีแดงสด x2


 


RPG Games


Useful Links