ค้อนฟักทอง


Items
ค้อนฟักทอง [Swords] 📷
ATK: 30
STR+1 HPสูงสุด+20% การเพิ่มเฮท+10% ATKเพิ่มตามLv
STR +1 MaxHP +20% Hate Rise +10% [X = Lv] [X = X / 2] [ATK up by X]
Notes: Trade ×

Click to see Images
Lottery
Production
ค้อนฟักทอง x1 [Swords]
Smithing Lv10
1: ค้อนฟักทอง x1

Materials
ค้อนฟักทอง x1 [Swords]
Smithing Lv10
1: ค้อนฟักทอง x1


 


RPG Games


Useful Links