ค้อนแตกแล้ว


Items
Monsters
EXB-1129 (Lv70)
Drop: ชิ้นส่วนที่พังแล้ว, ค้อนแตกแล้ว, เฮมาไทท์, ◇ฟื้นฟูHP+12
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
เกาะอีโล - See Map

EXB-1129 (Lv71)
Drop: ชิ้นส่วนที่พังแล้ว, ค้อนแตกแล้ว, เฮมาไทท์, ◇ฟื้นฟูHP+12
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
เกาะอีโล - See Map

EXB-1129 (Lv72)
Drop: ชิ้นส่วนที่พังแล้ว, ค้อนแตกแล้ว, เฮมาไทท์, ◇ฟื้นฟูHP+12
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ป้อมกูเรีย [Level 1] - See Map

EXB-1129 (Lv73)
Drop: ชิ้นส่วนที่พังแล้ว, ค้อนแตกแล้ว, เฮมาไทท์, ◇ฟื้นฟูHP+12
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ป้อมกูเรีย [Level 1] - See Map

EXB-1129 (Lv73)
Drop: ชิ้นส่วนที่พังแล้ว, ค้อนแตกแล้ว, เฮมาไทท์, ◇ฟื้นฟูHP+12
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ป้อมกูเรีย [Level 2] - See Map

EXB-1129 (Lv77)
Drop: ชิ้นส่วนที่พังแล้ว, ค้อนแตกแล้ว, เฮมาไทท์, ◇ฟื้นฟูHP+12
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ป้อมกูเรีย [Level 6] - See Map

Blacksmith
ไม้เท้าคาร์ดินัล [Canes]
1: ไม้เท้ามหาสังฆราช x1
2: เศษหอกส่องแสง x5
3: ขนนกสวย x15
4: ค้อนแตกแล้ว x20
Aqruf Town

Materials
เหล็กอ่อน x1 [Ores]
Smithing Lv40
1: ค้อนแตกแล้ว x30


 


RPG Games


Useful Links