ชิ้นส่วนน้ำแข็ง


Items
Monsters
Angel Candle (Lv75)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, 氷結粉, 雪涙の欠片
Snow Abyss [Area 1] - See Map

Angel Candle (Lv77)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, 氷結粉, 雪涙の欠片
Snow Abyss [Area 1] - See Map

บิชู (Lv63)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, ผลึกน้ำแข็ง, หยาดน้ำแห่งน้ำ, ◇HP+200
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
ถ้ำแห่งลม [Floor 1] - See Map

Lifdra (Lv153)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, 氷結粉, 雪涙の欠片
Yuleboa the Snow Heaven [Area 1] - See Map

ริโออีค (Lv88)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, ไวนัล(S), ที่ปิดหู
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under Active
หอคอยน้ำแข็ง - See Map

Angel Candle (Lv78)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, 氷結粉, 雪涙の欠片
Snow Abyss [Area 2] - See Map

บิชู (Lv65)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, ผลึกน้ำแข็ง, หยาดน้ำแห่งน้ำ, ◇HP+200
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
ถ้ำแห่งลม [Floor 2] - See Map

Lifdra (Lv155)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, 氷結粉, 雪涙の欠片
Yuleboa the Snow Heaven [Area 2] - See Map

ริโออีค (Lv88)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, ไวนัล(S), ที่ปิดหู
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under Active
หอคอยน้ำแข็ง [Level 2] - See Map

Snow Sphere (Lv328)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, 氷結粉, เศษผลึกสีขุ่น, มิธริล
Snow Abyss [Area 2] - See Map

อัลเว็ด (Lv92)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, น้ำมันแช่แข็ง, น้ำแข็งไสสีขาว, โบว์ดำ
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
หอคอยน้ำแข็ง [Level 3] - See Map

เฮกลาส (Lv90)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งน้ำ, ◇MP+7%
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
หอคอยน้ำแข็ง [Level 3] - See Map

Lifdra (Lv151)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, 氷結粉, 雪涙の欠片
Yuleboa the Snow Heaven [Area 3] - See Map

Snow Sphere (Lv325)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, 氷結粉, เศษผลึกสีขุ่น, มิธริล
Snow Abyss [Area 3] - See Map

Snow Sphere (Lv330)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, 氷結粉, เศษผลึกสีขุ่น, มิธริล
Snow Abyss [Area 3] - See Map

เฮกลาส (Lv94)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งน้ำ, ◇MP+7%
Attr: Water
Weak: Wind
หอคอยน้ำแข็ง [Level 5] - See Map

ริโออีค (Lv111)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, ไวนัล(S), ◇AGI・DEX+1
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [26] - See Map

ริโออีค (Lv115)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, ไวนัล(S), ◇AGI・DEX+1
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [28] - See Map

ริโออีค (Lv120)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, ไวนัล(S), ◇AGI・DEX+1
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [29] - See Map

Bijou (Lv214)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, ผลึกน้ำแข็ง, หยาดน้ำแห่งน้ำ, ◇หลบเวทย์+1%
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [78] - See Map

Bijou (Lv216)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, ผลึกน้ำแข็ง, หยาดน้ำแห่งน้ำ, ◇หลบเวทย์+1%
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [79] - See Map

Materials
เวอร์จินัล x1 [Bows]
Carpentry Lv5
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x30
2: ผลึกน้ำแข็ง x4
3: เสาน้ำแข็งต้นเล็ก x15
4: ท่อนไม้แข็ง x9

アイスブロック x1 [IslandItems]
Alchemy Lv10
1: น้ำสะอาด x10
2: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x99

ดอกไม้น้ำแข็ง x1 [Collectibles]
Chasing Lv10
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x5
2: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x30

ดอกไม้น้ำแข็ง x1 [Collectibles]
Alchemy Lv10
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x5
2: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x30

ยาแก้อัมพาต x2 [Status]
Alchemy Lv18
1: ดอกคิจิมู x3
2: เมล็ดพืช x10
3: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x1
Success A: ยาแก้อัมพาต x3

ดอกไม้น้ำแข็ง x5 [Collectibles]
Chasing Lv20
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x5
2: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x25

ดอกไม้น้ำแข็ง x5 [Collectibles]
Alchemy Lv20
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x5
2: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x25

ดอกไม้น้ำแข็ง x10 [Collectibles]
Alchemy Lv30
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x5
2: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x20

ดอกไม้น้ำแข็ง x10 [Collectibles]
Chasing Lv30
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x5
2: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x20

ยาแก้อัมพาต x5 [Status]
Alchemy Lv31
1: ดอกคิจิมู x5
2: เมล็ดพืช x13
3: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x2
Success A: ยาแก้อัมพาต x7
Success B: ยาแก้อัมพาต x9

น้ำแข็งไสสีขาว x1 [Strengthening]
Cooking Lv33
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x5
Success A: น้ำแข็งไสสีขาว x2
Success B: น้ำแข็งไสสีขาว x3

หยาดแห่งดาว x15 [Collectibles]
Alchemy Lv40
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x60
2: ละอองดาว x15
3: หินแข็ง x60

หยาดแห่งดาว x15 [Collectibles]
Smithing Lv40
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x60
2: ละอองดาว x15
3: หินแข็ง x60

เวอร์จินัล x1 [Bows]
Alchemy Lv47
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x30
2: ผลึกน้ำแข็ง x4
3: เสาน้ำแข็งต้นเล็ก x15
4: ท่อนไม้แข็ง x9

หยาดแห่งดาว x20 [Collectibles]
Smithing Lv50
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x50
2: ละอองดาว x10
3: หินแข็ง x50

หยาดแห่งดาว x20 [Collectibles]
Alchemy Lv50
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x50
2: ละอองดาว x10
3: หินแข็ง x50

หยาดแห่งดาว x25 [Collectibles]
Smithing Lv60
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x40
2: ละอองดาว x5
3: หินแข็ง x40

หยาดแห่งดาว x25 [Collectibles]
Alchemy Lv60
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x40
2: ละอองดาว x5
3: หินแข็ง x40

หยาดแห่งดาว x30 [Collectibles]
Alchemy Lv70
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x30
2: ละอองดาว x1
3: หินแข็ง x30

หยาดแห่งดาว x30 [Collectibles]
Smithing Lv70
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x30
2: ละอองดาว x1
3: หินแข็ง x30


 


RPG Games


Useful Links