ชิ้นส่วนสีดำ


Items
Monsters
จาโค (Lv1)
Drop: ถ่านที่มอดแล้ว, หินไหม้ไฟ, ชิ้นส่วนสีดำ, เฮมาไทท์
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
เมืองไบลูน - See Map

Chako (Lv1)
Drop: ถ่านที่มอดแล้ว, หินไหม้ไฟ, ชิ้นส่วนสีดำ, เฮมาไทท์
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
เมืองไบลูน - See Map

จาโค (Lv3)
Drop: ถ่านที่มอดแล้ว, หินไหม้ไฟ, ชิ้นส่วนสีดำ, เฮมาไทท์
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
เมืองไบลูน - See Map

จาโค (Lv4)
Drop: ถ่านที่มอดแล้ว, หินไหม้ไฟ, ชิ้นส่วนสีดำ, เฮมาไทท์
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
เมืองไบลูน - See Map

Blacksmith
ดาบไครี่ (Strengthened 1) [Additional]
1: ดาบไครี่ x1
2: ชิ้นส่วนสีดำ x30
3: เหรียญทองของแม่มด x10
4: เปลือกแข็งแรงทนทาน x20
สถานที่จัดงาน

ศรพิษพรากจาก (Strengthened 1) [Additional]
1: ศรพิษพรากจาก x1
2: ยาพิษ x10
3: ชิ้นส่วนสีดำ x30
4: เหรียญทองของแม่มด x10
สถานที่จัดงาน

Production
ชิ้นส่วนสีดำ x1 [Collectibles]
Chasing Lv1
1: หินไหม้ไฟ x3
Success A: ชิ้นส่วนสีดำ x2
Success B: ชิ้นส่วนสีดำ x3

Materials
ชุดนักผจญภัย x1 [Armor]
Tailoring Lv1
1: ชิ้นส่วนสีดำ x1
2: กระสอบโคลอน x3

ชิ้นส่วนสีดำ x1 [Collectibles]
Chasing Lv1
1: หินไหม้ไฟ x3
Success A: ชิ้นส่วนสีดำ x2
Success B: ชิ้นส่วนสีดำ x3

กระบังหน้าผาก x1 [Additional]
Tailoring Lv1
1: ชิ้นส่วนสีดำ x1
2: กระสอบโคลอน x1

แร่ไมกา x1 [Collectibles]
Chasing Lv2
1: ชิ้นส่วนสีดำ x3
Success A: แร่ไมกา x2
Success B: แร่ไมกา x3

พลัสไวตา(S) x2 [Strengthening]
Alchemy Lv7
1: ลูกไม้ x1
2: ชิ้นส่วนสีดำ x1
3: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x1
Success A: พลัสไวตา(S) x3
Success B: พลัสไวตา(S) x4

เคลมอร์ x1 [Swords]
Smithing Lv8
1: เฮมาไทท์ x8
2: ชิ้นส่วนสีดำ x3
3: เศษไม้คิจิมู x4

กระบังหน้าผากแดง x1 [Additional]
Tailoring Lv9
1: ชิ้นส่วนสีดำ x2
2: กระสอบโคลอน x3
3: หนังโคลอน x1

ตุ๊กตาจาโค x1 [IslandItems]
Tailoring Lv98
1: ชิ้นส่วนสีดำ x5
2: ผ้านุ่ม x3
3: ผ้าหนานุ่ม x5
4: ขนฟูนุ่ม x5


 


RPG Games


Useful Links