ชิ้นส่วนแห่งความมืด


Items
Monsters
นักสู้โลกมืด (Lv75)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, หมัดนักสู้, ◇นักสู้โลกมืด, เซอร์โวลังต์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Passive
ทุ่งร้างแห่งความมืด - See Map

Dark Archer (Lv362)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ไวนัล(L), 闇の心力片, ◇毒強化Ⅱ
Geschrei Hall [Area 1] - See Map

Dark Archer (Lv363)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ไวนัล(L), 闇の心力片, ◇毒強化Ⅱ
Geschrei Hall [Area 1] - See Map

ดาร์คโกเลม (Lv62)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ★ปราสาทแห่งความมืด, เหล็กดามัสกัส, ◇DEF+2%
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ปราสาทแห่งความมืด - See Map

ดาร์คกริฟฟอน (Lv65)
Drop: เล็บกริฟฟอน, ชิ้นส่วนแห่งความมืด, หนังกริฟฟอน, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ
Attr: Dark
Weak: Light
ทุ่งร้างแห่งความมืด - See Map

อัศวินแห่งความมืด (Lv69)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, มิธริล, หยาดน้ำแห่งความมืด, เซนติพีด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Passive
ที่ราบสูงเทเชน - See Map

อัศวินแห่งความมืด (Lv70)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ดาบหัก, โล่พังแล้ว
Attr: Dark
Weak: Light
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

อัศวินแห่งความมืด (Lv72)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, มิธริล, หยาดน้ำแห่งความมืด, เซนติพีด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Passive
ที่ราบสูงเทเชน - See Map

Dark Swordsman (Lv361)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, รีไวตาเข้มข้น(M), 闇の気力片, ◇ATK+25
Geschrei Hall [Area 1] - See Map

นักรบแห่งความมืด (Lv55)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, หมัดนักสู้, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, รีไวตา(L)
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ทุ่งร้างแห่งความมืด - See Map

นักรบแห่งความมืด (Lv55)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, หมัดนักสู้, รีไวตา(L), ◇HP+8%
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ตำหนักแห่งความมืด - See Map

นักรบแห่งความมืด (Lv63)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, หมัดนักสู้, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, รีไวตา(L)
Attr: Dark
Weak: Light
ทุ่งร้างแห่งความมืด - See Map

炎の闘士リプカ (Lv65)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, หมัดนักสู้, เพลิงนรกร้อนระอุ, ◇HP+8%
Attr: Fire
Weak: Water
ป่าเทลีท - See Map

氷の闘士バラフ (Lv65)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, หมัดนักสู้, ของเหลวสีดำขลับ, ◇HP+8%
Attr: Water
Weak: Wind
ป่าเทลีท - See Map

ดาร์คโกเลม (Lv63)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ★ปราสาทแห่งความมืด, เหล็กดามัสกัส, ◇DEF+2%
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ปราสาทแห่งความมืด [Second Floor] - See Map

อัศวินแห่งความมืด (Lv60)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, มิธริล, หยาดน้ำแห่งความมืด, เซนติพีด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ตำหนักแห่งความมืด [Second Floor] - See Map

Dark Mage (Lv364)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, รีเมจิกเข้มข้น(M), 闇の魔力片, ◇MATK+40
Geschrei Hall [Area 2] - See Map

Dark Mage (Lv368)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, รีเมจิกเข้มข้น(M), 闇の魔力片, ◇MATK+40
Geschrei Hall [Area 2] - See Map

Dark Swordsman (Lv365)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, รีไวตาเข้มข้น(M), 闇の気力片, ◇ATK+25
Geschrei Hall [Area 2] - See Map

นักรบแห่งความมืด (Lv56)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, หมัดนักสู้, รีไวตา(L), ◇HP+8%
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ตำหนักแห่งความมืด [Second Floor] - See Map

Dark Archer (Lv366)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ไวนัล(L), 闇の心力片, ◇毒強化Ⅱ
Geschrei Hall [Area 3] - See Map

Dark Knight (Lv60)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, มิธริล, หยาดน้ำแห่งความมืด, เซนติพีด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ตำหนักแห่งความมืด [Third Floor] - See Map

อัศวินแห่งความมืด (Lv60)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, มิธริล, หยาดน้ำแห่งความมืด, เซนติพีด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ตำหนักแห่งความมืด [Third Floor] - See Map

Dark Magician (Lv369)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, รีเมจิกเข้มข้น(M), 闇の魔力片, ◇MATK+40
Geschrei Hall [Area 3] - See Map

Dark Swordsman (Lv367)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, รีไวตาเข้มข้น(M), 闇の気力片, ◇ATK+25
Geschrei Hall [Area 3] - See Map

นักรบแห่งความมืด (Lv57)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, หมัดนักสู้, รีไวตา(L), ◇HP+8%
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ตำหนักแห่งความมืด [Third Floor] - See Map

ผลึกแห่งความมืด (Lv90)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, โอริคัลคุม, หยาดน้ำแห่งความมืด, ◇ผลึกแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ปราสาทแห่งความมืด [Boss] - See Map

อัศวินแห่งความมืด (Lv60)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, มิธริล, หยาดน้ำแห่งความมืด, เซนติพีด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ตำหนักแห่งความมืด [Great Hall] - See Map

อัศวินทมิฬ (Lv65)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, มิธริล, เซนติพีด, ◇อัศวินทมิฬ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ตำหนักแห่งความมืด [Great Hall] - See Map

Miasma (Lv280)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ตามารต้องสาป, Miasma the Cursed Blade, ◇Miasma
Attr: Dark
Weak: Light
Exp: 250,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [120] - See Map

Blacksmith
ดุงเคลไฮท์ (Strengthened 2) [Armor]
1: ดุงเคลไฮท์ (Strengthened 1) x1
2: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x10
3: เศษผ้าสีม่วงแก่ x2
4: เกราะขาพลหอก x7
Deeos

Materials
เซนติพีด x1 [Bows]
Smithing Lv5
1: เหล็กดามัสกัส x1
2: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x10
3: ท่อนไม้แข็ง x3
4: สายธนู x1

เขาบาโฟเม็ท x1 [Additional]
Chasing Lv10
1: ทับทิม x1
2: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x20
3: เขาม้วน x30
4: เครื่องประดับเงิน x3

หอกคมคู่ x1 [Swords]
Smithing Lv28
1: เหล็กดามัสกัส x8
2: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x12

เซนติพีด x1 [Bows]
Carpentry Lv31
1: เหล็กดามัสกัส x1
2: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x10
3: ท่อนไม้แข็ง x3
4: สายธนู x1

ราปิดไฟร์ x1 [Bows]
Carpentry Lv34
1: เพลิงนรกร้อนระอุ x6
2: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x7
3: ท่อนไม้แข็ง x4

เคียวเลือด x1 [Swords]
Smithing Lv42
1: เหล็กดามัสกัส x5
2: ของเหลวสีดำขลับ x2
3: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x3
4: เศษเคียว x15

เฮดการ์ดแห่งความมืด x1 [Additional]
Smithing Lv50
1: หยาดน้ำแห่งความมืด x1
2: เหล็กอ่อน x2
3: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x15
4: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x40

เขาบาโฟเม็ท x1 [Additional]
Carpentry Lv60
1: ทับทิม x1
2: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x20
3: เขาม้วน x30
4: เครื่องประดับเงิน x3

ฮานิวะจิ๋ว x1 [IslandItems]
Alchemy Lv61
1: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x2
2: หินแข็ง x1
3: เศษหิน x10

เทียนผี x1 [Special]
Alchemy Lv88
1: น้ำมันชีวิต x22
2: เพลิงนรกร้อนระอุ x10
3: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x1
4: อีเธอร์ x1


 


RPG Games


Useful Links