ซินแบด


Items
ซินแบด [Swords] 📷
ATK: 129
ธาตุลม ดาบเวทย์ AGI+12 ไม่มีผลกับธาตุลม
Melee to Water +20% Melee to Wind -120% AGI +12
Notes: Obtained from Magic Lamp 2.5 per ATK rise = INT1, 1 and per DEX1

Click to see Images
Chests
Blacksmith
ซินแบดⅡ [Swords]
1: ซินแบด x1
2: เลียฟาล x5
3: โอริคัลคุม x20
4: หยาดน้ำแห่งลม x10
มหานครเออร์แบน

Production
ซินแบด x1 [Swords]
Smithing Lv30
1: ซินแบด x1

Materials
ซินแบด x1 [Swords]
Smithing Lv30
1: ซินแบด x1


 


RPG Games


Useful Links