ดอกล่าดาว


Items
Monsters
คิจิมู (Lv14)
Drop: ดอกคูล, ไม้คูล, เศษไม้คิจิมู, ดอกล่าดาว
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
เทิอกเขารอนฟา - See Map

Blacksmith
แบล็คดาเลีย [Additional]
1: แบล็คดาเลีย x1
2: ดอกล่าดาว x30
3: สมุนไพรต่างโลก x40
4: ร่างแห่งความมืด x1
Maldario Downtown

เฟเธอร์ร็อด [Canes]
1: ไม้คูล x10
2: เศษไม้คิจิมู x3
3: ดอกล่าดาว x1
ฐานทัพไบลูน

Snowflower Ribbons (Strengthened 1) TH [Additional]
1: เครื่องประดับอุสึกิ x1
2: ดอกล่าดาว x80
3: ที่ติดผมจักรพรรดินี x1
4: น้ำมันโค้ทติ้ง x10
Anniversary Event

Materials
สมบัติปลอม x1 [Collectibles]
Carpentry Lv4
1: ดอกล่าดาว x1
2: ด้ายใยแมงมุม x2
3: เศษคิวบ์ x4
Success A: สมบัติปลอม x2
Success B: สมบัติปลอม x3

ผงรีไวต้า x1 [Collectibles]
Alchemy Lv10
1: ลูกไม้ x30
2: ใบโคลอน x30
3: ดอกล่าดาว x5

หยาดแห่งดาว x1 [Collectibles]
Alchemy Lv10
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x30
2: ดอกล่าดาว x30

หยาดแห่งดาว x1 [Collectibles]
Smithing Lv10
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x30
2: ดอกล่าดาว x30

รีเจล(XS) x10 [Recovery]
Alchemy Lv12
1: ลูกไม้หวาน x10
2: ดอกล่าดาว x3
Success A: รีเจล(XS) x12
Success B: รีเจล(XS) x14

ยาแก้พิษ x2 [Status]
Alchemy Lv14
1: น้ำหวานรสเผ็ด x2
2: ดอกล่าดาว x1
3: หมวกเห็ด x3
Success A: ยาแก้พิษ x3

เส้นด้ายแห่งภูต x1 [Collectibles]
Tailoring Lv16
1: ดอกล่าดาว x1
2: หนังสัตว์นุ่มนิ่ม x10
3: ขนนกเปล่งแสง x2
Success A: เส้นด้ายแห่งภูต x2
Success B: เส้นด้ายแห่งภูต x3

เส้นด้ายแห่งภูต x1 [Collectibles]
Tailoring Lv17
1: ดอกล่าดาว x1
2: ไหมพรมแมงมุม x10
3: ขนนกเปล่งแสง x2
Success A: เส้นด้ายแห่งภูต x2
Success B: เส้นด้ายแห่งภูต x3

ผงรีไวต้า x5 [Collectibles]
Alchemy Lv20
1: ลูกไม้ x25
2: ใบโคลอน x25
3: ดอกล่าดาว x5

หยาดแห่งดาว x5 [Collectibles]
Alchemy Lv20
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x25
2: ดอกล่าดาว x25

หยาดแห่งดาว x5 [Collectibles]
Smithing Lv20
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x25
2: ดอกล่าดาว x25

ยาแก้พิษ x5 [Status]
Alchemy Lv29
1: น้ำหวานรสเผ็ด x3
2: ดอกล่าดาว x2
3: หมวกเห็ด x5
Success A: ยาแก้พิษ x7
Success B: ยาแก้พิษ x9

ผงรีไวต้า x10 [Collectibles]
Alchemy Lv30
1: ลูกไม้ x20
2: ใบโคลอน x20
3: ดอกล่าดาว x5

หยาดแห่งดาว x10 [Collectibles]
Alchemy Lv30
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x20
2: ดอกล่าดาว x20

หยาดแห่งดาว x10 [Collectibles]
Smithing Lv30
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x20
2: ดอกล่าดาว x20

ยาย้อมสีเหลือง x1 [Collectibles]
Alchemy Lv58
1: น้ำสะอาด x2
2: ดอกล่าดาว x1
Success A: ยาย้อมสีเหลือง x2

หมวกแก๊ป x1 [Additional]
Tailoring Lv81
1: ดอกล่าดาว x1
2: ผ้าเบา x1
3: ด้ายทองคำขาว x3

หมวกหูหระต่าย x1 [Additional]
Tailoring Lv90
1: หมวกรุนะ x1
2: ดอกล่าดาว x3
3: ละอองดาว x10
4: ของประดับพังแล้ว x64

輝星の糸 x2 [Collectibles]
Tailoring Lv191
1: ดอกล่าดาว x10
2: แกนปั่นด้าย x1
3: 光輝物質 x1
4: 輝く鱗粉 x1
Success A: 輝星の糸 x4
Success B: 輝星の糸 x6


 


RPG Games


Useful Links