ดาบญี่ปุ่น


Items
ดาบญี่ปุ่น [Swords] 📷
ATK: 88
อัตราคริติคอล+10% ASPD+10%
Critical rate +10% ASPD +10%
Notes: Trade ×

Click to see Images
Blacksmith
ดาบด้ามขาว [Swords]
1: ดาบญี่ปุ่น x1
2: โอริคัลคุม x1
3: หยาดน้ำแห่งน้ำ x5
มหานครโซเฟีย

Production
ดาบญี่ปุ่น x1 [Swords]
Smithing Lv19
1: ของเหลวสีดำขลับ x3
2: ทามาฮากาเนะ x1
3: เพลิงนรกร้อนระอุ x1

ดาบญี่ปุ่น x1 [Swords]
Smithing Lv21
1: ดาบญี่ปุ่น x1

Materials
ดาบญี่ปุ่น x1 [Swords]
Smithing Lv21
1: ดาบญี่ปุ่น x1

ดาบด้ามขาว x1 [Swords]
Smithing Lv25
1: ดาบญี่ปุ่น x1
2: หยาดน้ำแห่งน้ำ x5
3: โอริคัลคุม x1


 


RPG Games


Useful Links