ดาบด้ามขาว


Items
ดาบด้ามขาว [Swords] 📷
ATK: 98
ธาตุน้ำ อัตราคริติคอล+5
Melee to Fire +20% Melee to Water -20% Critical rate +5
Notes: Trade × ATK = Katana numeric + 10-20 random ※ ATK value 109 or more is only if you have to strengthen the production strengthening sword in Sofia blacksmith

Click to see Images
Blacksmith
ดาบอิจิมอนจิ [Swords]
1: ดาบด้ามขาว x1
2: ทามาฮากาเนะ x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1
4: เหล็กเก่า x1
เมืองมินาอุระ

ดาบด้ามขาว [Swords]
1: ดาบญี่ปุ่น x1
2: โอริคัลคุม x1
3: หยาดน้ำแห่งน้ำ x5
มหานครโซเฟีย

Production
ดาบด้ามขาว x1 [Swords]
Smithing Lv25
1: ดาบญี่ปุ่น x1
2: หยาดน้ำแห่งน้ำ x5
3: โอริคัลคุม x1

ดาบด้ามขาว x1 [Swords]
Smithing Lv27
1: ดาบด้ามขาว x1

Materials
ดาบด้ามขาว x1 [Swords]
Smithing Lv27
1: ดาบด้ามขาว x1

มาโกโรคุคาเนโมโตะ x1 [Swords]
Smithing Lv90
1: ดาบด้ามขาว x1
2: ทามาฮากาเนะ x5
3: เหล็กเก่า x2


 


RPG Games


Useful Links