ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย


Items
ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย [Swords] 📷
ATK: 130
ดาบเวทย์ สเตตัสทุกอย่าง-20
STR -20 AGI -20 VIT -20 INT -20 DEX -20 CRT -20 Autoskill
Notes: From: Raid Ticket Lv.1

Click to see Images
Lottery
Production
ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย x1 [Swords]
Smithing Lv20
1: ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย x1

Materials
ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย x1 [Swords]
Smithing Lv20
1: ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย x1


 


RPG Games


Useful Links