ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย・สอง


Items
ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย・สอง [Swords] 📷
ATK: 160
ดาบเวทย์ สเตตัสทุกอย่าง-10
STR -10 AGI -10 VIT -10 INT -10 DEX -10 CRT -10 Autoskill
Notes: From: Raid Ticket Lv.2

Click to see Images
Lottery
Production
ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย・สอง x1 [Swords]
Smithing Lv50
1: ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย・สอง x1

Materials
ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย・สอง x1 [Swords]
Smithing Lv50
1: ดาบปีศาจแห่งทะเลทราย・สอง x1


 


RPG Games


Useful Links