ดาบฟรีเชีย


Items
ดาบฟรีเชีย [Swords] 📷
ATK: 260
ATK+10% โจมตีคริติคอล+8% HPสูงสุด+10% อาวุธโจมตีธาตุไฟ+20% อาวุธโจมตีธาตุน้ำ-20% เมื่อป้องกันมีโอกาสตอบโต้ด้วยเวทย์
ATK +10% Critical damage +8% MaxHP +10% Melee to Fire +20% Melee to Water -20% Autoskill

Click to see Images
Shop
Production
ดาบฟรีเชีย x1 [Swords]
Smithing Lv12
1: ดาบฟรีเชีย x1

Materials
ดาบฟรีเชีย x1 [Swords]
Smithing Lv12
1: ดาบฟรีเชีย x1


 


RPG Games


Useful Links