ดาบยาว


Items
Click to see Images
Monsters
มูส (Lv9)
Drop: หนังสัตว์นุ่มนิ่ม, เล็บหนู, แร่ไมกา, ดาบยาว
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
ทุ่งราบมิเชิร์น - See Map

Production
ดาบยาว x1 [Swords]
Smithing Lv3
1: เฮมาไทท์ x4
2: เศษไม้คิจิมู x3

ดาบยาว x1 [Swords]
Smithing Lv5
1: ดาบยาว x1

Materials
ดาบยาว x1 [Swords]
Smithing Lv5
1: ดาบยาว x1


 


RPG Games


Useful Links