ดาบสั้น


Items
Click to see Images
Production
ดาบสั้น x1 [Swords]
Smithing Lv1
1: เฮมาไทท์ x2
2: เศษไม้คิจิมู x2

ดาบสั้น x1 [Swords]
Smithing Lv3
1: ดาบสั้น x1

Materials
ดาบสั้น x1 [Swords]
Smithing Lv3
1: ดาบสั้น x1

ดาบอโคล x1 [Swords]
Smithing Lv186
1: ดาบสั้น x1
2: ผงไฟไม่มีวันดับ x15
3: น้ำแข็งหมื่นปี x15
4: 内曇砥 x1

ดาบนักเดินทาง x1 [Swords]
Smithing Lv198
1: ดาบสั้น x1
2: 輝く鱗粉 x1
3: 空間の欠片 x5
4: 火鳥の炎冠 x2


 


RPG Games


Useful Links