ดาบเล็กหัก


Items
Monsters
ดรากิสต์ (Lv39)
Drop: กระดูกเผ่ามังกร, เล็บมังกร, ดาบเล็กหัก, วิชาโจมตีสองขั้นⅢ
Attr: Lv39NoneLv40Fire
Weak: Lv39NoneLv40Water
Aggr: Under Active
ช่องลมโลโคโค - See Map

ดรากิสต์ (Lv40)
Drop: กระดูกเผ่ามังกร, เล็บมังกร, ดาบเล็กหัก, วิชาโจมตีสองขั้นⅢ
Attr: Lv39NoneLv40Fire
Weak: Lv39NoneLv40Water
Aggr: Under Active
ช่องลมโลโคโค - See Map

ดราเมจ (Lv50)
Drop: กระดูกเผ่ามังกร, ดาบเล็กหัก, เล็บมังกร, ◇INT+1
Attr: Earth
Weak: Fire
ช่องลมโลโคโค - See Map

ดราธีฟ (Lv49)
Drop: กระดูกเผ่ามังกร, ดาบเล็กหัก, เล็บมังกร, ◇DEX+1
Attr: Wind
Weak: Earth
ช่องลมโลโคโค - See Map

ดราวอเรีย (Lv52)
Drop: กระดูกเผ่ามังกร, ดาบเล็กหัก, เล็บมังกร, ◇STR+1
Attr: Fire
Weak: Water
ช่องลมโลโคโค - See Map

Dragnof (Lv250)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [106] - See Map

Dragnof (Lv254)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [107] - See Map

Dragnof (Lv254)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [108] - See Map

Dragnof (Lv256)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [109] - See Map

Blacksmith
ฮาร์ดบาเซลาร์ด [Throwing]
1: บาเซลาโด x1
2: ดาบเล็กหัก x30
3: ใบมีดแข็งแกร่ง x5
4: ควอทซ์ x10
Deeos

Materials
เหล็ก x1 [Ores]
Smithing Lv22
1: ดาบเล็กหัก x5
Success A: เหล็ก x2


 


RPG Games


Useful Links