ดาบแห่งโชคลาภ


Items
ดาบแห่งโชคลาภ [Swords]
ATK: 25 DEF: 1
พลังป้องกันและHPสูงสุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
MaxHP +10
Notes: Trade ×

Blacksmith
ดาบองครักษ์ [Swords]
1: ดาบแห่งโชคลาภ x1
2: มิธริล x3
3: กระดองเต่า x45
มหานครโซเฟีย

Production
ดาบแห่งโชคลาภ x1 [Swords]
Smithing Lv10
1: ดาบแห่งโชคลาภ x1

Materials
ดาบแห่งโชคลาภ x1 [Swords]
Smithing Lv10
1: ดาบแห่งโชคลาภ x1


 


RPG Games


Useful Links