ด้ายใยแมงมุม


Items
Monsters
เนฟีล (Lv15)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาลูกแมงมุม, ไหมพรมแมงมุม, ธนูไม้
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
เทิอกเขารอนฟา - See Map

เนฟีล (Lv16)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาลูกแมงมุม, ไหมพรมแมงมุม, ขวานเล็ก
ถ้ำรอนฟา - See Map

เนฟีล (Lv17)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาลูกแมงมุม, ไหมพรมแมงมุม, ธนูไม้อัด
ถ้ำรอนฟา - See Map

เนฟีล (Lv61)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, ยาแก้พิษ, เหล็กดามัสกัส
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [11] - See Map

เนฟีล (Lv67)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, ยาแก้พิษ, เหล็กดามัสกัส
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [12] - See Map

เนฟีล (Lv68)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, ยาแก้พิษ, เหล็กดามัสกัส
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [13] - See Map

เนฟีล (Lv81)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, เหล็กดามัสกัส, ยาแก้พิษ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [17] - See Map

Blacksmith
โค้ทหนัง [Armor]
1: หนังกบ x2
2: ด้ายใยแมงมุม x5
3: ไหมพรมแมงมุม x1
ฐานทัพไบลูน

ธนูไม้ [Bows]
1: ด้ายใยแมงมุม x5
2: เศษไม้คิจิมู x3
3: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x2
ฐานทัพไบลูน

Production
ด้ายใยแมงมุม x1 [Collectibles]
Carpentry Lv2
1: ไหมพรมแมงมุม x1
2: เล็บมังกรอันเล็ก x1
Success A: ด้ายใยแมงมุม x2
Success B: ด้ายใยแมงมุม x3

Materials
รีไวต้าสำหรับขว้าง x1 [Collectibles]
Alchemy Lv1
1: ลูกไม้ x30
2: ใบโคลอน x30
3: ด้ายใยแมงมุม x30

สลิงช็อต x1 [Bows]
Carpentry Lv1
1: เศษไม้คิจิมู x2
2: ด้ายใยแมงมุม x1

ด้ายใยแมงมุม x1 [Collectibles]
Carpentry Lv2
1: ไหมพรมแมงมุม x1
2: เล็บมังกรอันเล็ก x1
Success A: ด้ายใยแมงมุม x2
Success B: ด้ายใยแมงมุม x3

ไหมพรมแมงมุม x1 [Collectibles]
Tailoring Lv2
1: ด้ายใยแมงมุม x4
Success A: ไหมพรมแมงมุม x2
Success B: ไหมพรมแมงมุม x3

ธนูไม้ x1 [Bows]
Carpentry Lv3
1: เศษไม้คิจิมู x4
2: ด้ายใยแมงมุม x3

สมบัติปลอม x1 [Collectibles]
Carpentry Lv4
1: ดอกล่าดาว x1
2: ด้ายใยแมงมุม x2
3: เศษคิวบ์ x4
Success A: สมบัติปลอม x2
Success B: สมบัติปลอม x3

สร้อยคอทองแดง x1 [Special]
Chasing Lv6
1: ทองแดง x2
2: ด้ายใยแมงมุม x2

ธนูไม้อัด x1 [Bows]
Carpentry Lv8
1: ไม้คูล x4
2: ด้ายใยแมงมุม x4

สร้อยคอทองเหลือง x1 [Special]
Chasing Lv11
1: ทองเหลือง x2
2: ด้ายใยแมงมุม x2

รีไวต้าสำหรับขว้าง x5 [Collectibles]
Alchemy Lv11
1: ลูกไม้ x25
2: ใบโคลอน x25
3: ด้ายใยแมงมุม x25

หนังสือคาถา x1 [Canes]
Carpentry Lv15
1: เงิน x1
2: ด้ายใยแมงมุม x3
3: ผ้าลายลูกไม้ x1
4: เส้นใยเอนท์ x1

รีไวต้าสำหรับขว้าง x10 [Collectibles]
Alchemy Lv21
1: ลูกไม้ x20
2: ใบโคลอน x20
3: ด้ายใยแมงมุม x20


 


RPG Games


Useful Links