ตามารต้องสาป


Items
ตามารต้องสาป [Recovery]
ดูเหมือนจะมีพลังเวทย์มหาศาลแฝงอยู่แต่...

Monsters
ไลทิคเจลลี่ (Lv322)
Drop: กระดูกแหลม, ตามารต้องสาป, ของเหลวน่าขยะแขยง, บอนส์ริง
Attr: None
Weak: None
Aggr: Passive
Tower of Yafula [1] - See Map

ไลทิคเจลลี่ (Lv324)
Drop: กระดูกแหลม, ตามารต้องสาป, ของเหลวน่าขยะแขยง, บอนส์ริง
Attr: None
Weak: None
Aggr: Passive
Tower of Yafula [1] - See Map

เมดูซา (Lv126)
Drop: กะโหลกแตกแล้ว, ตามารต้องสาป, วัคซีน(อัมพาต), หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
แดนปีศาจโมลกา - See Map

เมดูซา (Lv127)
Drop: กะโหลกแตกแล้ว, ตามารต้องสาป, วัคซีน(อัมพาต), หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
แดนปีศาจโมลกา - See Map

เมดูซา (Lv127)
Drop: กะโหลกแตกแล้ว, ตามารต้องสาป, วัคซีน(อัมพาต), หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
แดนปีศาจโมลกา [Floor 2] - See Map

ไลทิคเจลลี่ (Lv325)
Drop: กระดูกแหลม, ตามารต้องสาป, ของเหลวน่าขยะแขยง, บอนส์ริง
Attr: None
Weak: None
Aggr: Passive
Tower of Yafula [3] - See Map

เมดูซา (Lv130)
Drop: กะโหลกแตกแล้ว, ตามารต้องสาป, วัคซีน(อัมพาต), หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
แดนปีศาจโมลกา [Floor 3] - See Map

Miasma (Lv280)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ตามารต้องสาป, Miasma the Cursed Blade, ◇Miasma
Attr: Dark
Weak: Light
Exp: 250,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [120] - See Map

Blacksmith
ชุดจอมขมังเวทย์ (Strengthened 1) [Armor]
1: ชุดจอมขมังเวทย์ x1
2: ไหมชั้นเลิศ x3
3: อาซอธ x2
4: ตามารต้องสาป x20
มหานครซาเทริกา

Miasma the Cursed Blade II [Claws]
1: Miasma the Cursed Blade x1
2: กะโหลกผีตายโหง x5
3: ผงปีกมีพิษ x50
4: ตามารต้องสาป x5
เมืองโลโคโค

Materials
เขาปีศาจ x1 [Additional]
Alchemy Lv5
1: หยาดน้ำแห่งความมืด x1
2: ตามารต้องสาป x2
3: อดามันไทต์ x2
4: เขาม้วน x5

เขาปีศาจ x1 [Additional]
Carpentry Lv73
1: หยาดน้ำแห่งความมืด x1
2: ตามารต้องสาป x2
3: อดามันไทต์ x2
4: เขาม้วน x5

ลูกประคำ x5 [Collectibles]
Alchemy Lv80
1: อัญมณีดำ x9
2: ตามารต้องสาป x12
3: ความมืดไร้ก้นบึ้ง x10

แหวนปีศาจ x1 [Special]
Chasing Lv80
1: แหวนทอง x1
2: ตามารต้องสาป x6
3: กระดูกคนตาย x4

ลูกประคำ x10 [Collectibles]
Alchemy Lv90
1: อัญมณีดำ x6
2: ตามารต้องสาป x10
3: ความมืดไร้ก้นบึ้ง x8

ลูกประคำ x15 [Collectibles]
Alchemy Lv100
1: อัญมณีดำ x3
2: ตามารต้องสาป x8
3: ความมืดไร้ก้นบึ้ง x6

มิเซราทิส x1 [Additional]
Tailoring Lv187
1: ตามารต้องสาป x5
2: ผ้าของเดธ x15
3: น้ำตาปีศาจ x1
4: ขนนกแห่งเทพมาร x1

Lich Staff x1 [Canes]
Carpentry Lv238
1: ตามารต้องสาป x5
2: น้ำตาปีศาจ x3
3: Magic Wood x1
4: carbonized wood x1


 


RPG Games


Useful Links