ทรีซอร์ด


Items
ทรีซอร์ด [Swords] 📷
ATK: 1
HPสูงสุดเพิ่มเล็กน้อยตามLv ระหว่างคริสต์มาสลดช่วงเวลาโจมตีครึ่งหนึ่ง ต้านทานอาวุธ+3%
[X = 0.50 * Lv] [Jan] [X = 1] [MaxHP up by X] Autoskill [Xmas] Halves Attack Interval Melee R +3%
Notes: Trade ×

Click to see Images
Chests
Production
ทรีซอร์ด x1 [Swords]
Smithing Lv12
1: ทรีซอร์ด x1

Materials
ทรีซอร์ด x1 [Swords]
Smithing Lv12
1: ทรีซอร์ด x1


 


RPG Games


Useful Links