ท่อนไม้บาว์ม


Items
Monsters
บาว์ม (Lv18)
Drop: กิ่งไม้หัก, เศษไม้บาว์ม, ท่อนไม้บาว์ม, ธนูไม้อัด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

บาว์ม (Lv20)
Drop: กิ่งไม้หัก, เศษไม้บาว์ม, ท่อนไม้บาว์ม, ธนูไม้อัด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

Blacksmith
ฮัลเบิร์ท [Swords]
1: จงอยปากใหญ่ x1
2: ท่อนไม้บาว์ม x5
3: เฮมาไทท์ x10
เมืองโลโคโค

Production
ท่อนไม้บาว์ม x1 [Collectibles]
Carpentry Lv11
1: เศษไม้บาว์ม x3
Success A: ท่อนไม้บาว์ม x2
Success B: ท่อนไม้บาว์ม x3

ท่อนไม้บาว์ม x1 [Collectibles]
Carpentry Lv16
1: สมบัติปลอม x1
Success A: ท่อนไม้บาว์ม x2
Success B: ท่อนไม้บาว์ม x3

Materials
ฮัลเบิร์ท x1 [Swords]
Smithing Lv9
1: เฮมาไทท์ x10
2: จงอยปากใหญ่ x1
3: ท่อนไม้บาว์ม x5

太鼓橋 x1 [IslandItems]
Carpentry Lv10
1: ท่อนไม้บาว์ม x8
2: ยาย้อมสีแดง x4
3: เศษกระบองทองยักษ์ x6

太鼓橋土台 x1 [IslandItems]
Carpentry Lv10
1: แร่สังกะสี x10
2: ท่อนไม้บาว์ม x4
3: ยาย้อมสีแดง x2
4: เศษกระบองทองยักษ์ x3

อาร์คร็อด x1 [Canes]
Carpentry Lv10
1: แร่ไมกา x2
2: ท่อนไม้บาว์ม x4

ท่อนไม้บาว์ม x1 [Collectibles]
Carpentry Lv11
1: เศษไม้บาว์ม x3
Success A: ท่อนไม้บาว์ม x2
Success B: ท่อนไม้บาว์ม x3

คอมโพซิตโบว์ x1 [Bows]
Carpentry Lv15
1: ไหมพรมแมงมุม x8
2: เขาอ่อนสัตว์ x6
3: แร่ไมกา x2
4: ท่อนไม้บาว์ม x4

ท่อนไม้บาว์ม x1 [Collectibles]
Carpentry Lv16
1: สมบัติปลอม x1
Success A: ท่อนไม้บาว์ม x2
Success B: ท่อนไม้บาว์ม x3

เครเซนท์มูน x1 [Canes]
Carpentry Lv18
1: หินออบซีเดียน x2
2: ท่อนไม้บาว์ม x4
3: ผงเรืองแสง x10
4: เศษเครื่องประดับทอง x4

ท่อนไม้แข็ง x1 [Collectibles]
Carpentry Lv21
1: ท่อนไม้บาว์ม x3
2: เศษไม้เอนท์ x3
Success A: ท่อนไม้แข็ง x2
Success B: ท่อนไม้แข็ง x3


 


RPG Games


Useful Links