ฝ้าย


Items
Monsters
ผ้าฝ้ายกลอน (Lv152)
Drop: ผ้าขาดๆ, มิธริล, ฝ้าย, หยาดน้ำแห่งลม
Attr: Wind
Weak: Earth
มิคุมาริงาฮาระ - See Map

ผ้าฝ้ายกลอน (Lv153)
Drop: ผ้าขาดๆ, มิธริล, ฝ้าย, หยาดน้ำแห่งลม
Attr: Wind
Weak: Earth
มิคุมาริงาฮาระ - See Map

Blacksmith
เสื้อคลุมบาทหลวงทมิฬ (Strengthened 1) [Armor]
1: เสื้อคลุมบาทหลวงทมิฬ x1
2: ฝ้าย x10
3: ยาลูกกลอนแดง x20
4: หนังสัตว์นุ่มฟู x5
ท่าเรือสปาร์กัส

ซอร์ชิเอร์ (Strengthened 2) [Additional]
1: ซอร์ชิเอร์ (Strengthened 1) x1
2: ฝ้าย x20
3: หมวกที่พังแล้ว x50
4: ขนนกสีม่วง x15
Aqruf Town

Production
ฝ้าย x1 [Collectibles]
Tailoring Lv88
1: น้ำมันชีวิต x22
2: ผ้าขาดๆ x40
Success A: ฝ้าย x1
Success B: ฝ้าย x2

Materials
ผ้าคลุมสายลม x1 [Additional]
Alchemy Lv10
1: เส้นไหม x5
2: ขนนกลึกลับ x2
3: ฝ้าย x2
4: ขนนกสีม่วงแดง x2
Success A: ผ้าคลุมสายลม x1
Success B: เสื้อคลุมนางฟ้า x1

รถลากไหม้ไฟ x1 [Special]
Carpentry Lv30
1: เพลิงนรกร้อนระอุ x1
2: เหล็กนุ่ม x1
3: ฝ้าย x2
4: ยางรถแตกแล้ว x1

ธง x1 [Additional]
Tailoring Lv30
1: ไม้ทรงกลม x2
2: ผ้าเบา x7
3: ฝ้าย x2

ผ้าคลุมสายลม x1 [Additional]
Tailoring Lv76
1: เส้นไหม x5
2: ขนนกลึกลับ x2
3: ฝ้าย x2
4: ขนนกสีม่วงแดง x2
Success A: ผ้าคลุมสายลม x1
Success B: เสื้อคลุมนางฟ้า x1

ธง x1 [Additional]
Carpentry Lv87
1: ไม้ทรงกลม x2
2: ผ้าเบา x7
3: ฝ้าย x2

ฝ้าย x1 [Collectibles]
Tailoring Lv88
1: น้ำมันชีวิต x22
2: ผ้าขาดๆ x40
Success A: ฝ้าย x1
Success B: ฝ้าย x2

รถลากไหม้ไฟ x1 [Special]
Alchemy Lv89
1: เพลิงนรกร้อนระอุ x1
2: เหล็กนุ่ม x1
3: ฝ้าย x2
4: ยางรถแตกแล้ว x1

ผ้าคาดนักรบ x1 [Special]
Tailoring Lv89
1: ท่อนไม้ทนทาน x2
2: โลหะทำเครื่องประดับ x1
3: ผ้าขาดๆ x5
4: ฝ้าย x1

เอเดลฮูท x1 [Additional]
Tailoring Lv93
1: ฝ้าย x2
2: ด้ายทองคำขาว x1
3: กำมะหยี่ x2

ใยฝ้าย x3 [Collectibles]
Tailoring Lv170
1: ฝ้าย x2
2: แกนปั่นด้าย x1
Success A: ใยฝ้าย x6
Success B: ใยฝ้าย x9


 


RPG Games


Useful Links