พันพันซ์


Items
พันพันซ์ [Claws] 📷
ATK: 31 DEF: 10
หลบได้แน่นอน+3% อัตราคริติคอล+20 ลดช่วงเวลาโจมตีครึ่งหนึ่งระหว่างฮาโลวีน
Absolute Evasion +3% Critical rate +20 [Halloween] Halves Attack Interval

Click to see Images
Lottery
Production
พันพันซ์ x1 [Claws]
Smithing Lv10
1: พันพันซ์ x1

Materials
พันพันซ์ x1 [Claws]
Smithing Lv10
1: พันพันซ์ x1


 


RPG Games


Useful Links