พัมพ์ครอส


Items
พัมพ์ครอส [Throwing] 📷
ATK: 31 DEF: 10
ATK+2% การเพิ่มเฮท-10% ระหว่างช่วงฮาโลวีนลดช่วงเวลาโจมตีครึ่งหนึ่ง
ATK +2% Hate Rise -10% [Halloween] Halves Attack Interval

Click to see Images
Lottery
Production
พัมพ์ครอส x1 [Throwing]
Smithing Lv10
1: พัมพ์ครอส x1

Materials
พัมพ์ครอส x1 [Throwing]
Smithing Lv10
1: พัมพ์ครอส x1


 


RPG Games


Useful Links