มาฮารา


Items
มาฮารา [Additional] 📷
ATK: 8 DEF: 10
ความแรงเวทย์มืด+5% MDEF+10%
Dark Magic +5% MDEF +10%
Notes: Obtain from Treasure Chest.

Click to see Images
Chests
Blacksmith
มาฮารา (Strengthened 1) [Additional]
1: มาฮารา x1
2: อีเธอร์ x3
3: รูปปั้นหินมีชีวิต x5
4: ไหมชั้นเลิศ x1
เมืองเคลยา

Production
มาฮารา x1 [Additional]
Tailoring Lv42
1: มาฮารา x1

Materials
มาฮารา x1 [Additional]
Tailoring Lv42
1: มาฮารา x1

มาฮาราⅡ x1 [Additional]
Tailoring Lv88
1: มาฮารา x1
2: ไหมชั้นเลิศ x2
3: รูปปั้นหินมีชีวิต x5
4: ผ้าสีดำ x3


 


RPG Games


Useful Links