ยาเสริมพลัง


Items
ยาเสริมพลัง [Strengthening]
ดื่มแล้วรู้สึกเหมือนพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น

Monsters
หมีซามูไร (Lv173)
Drop: เล็บที่คมเหมือนมีด, เกราะแขนซามูไร, ยาเสริมพลัง, โอนิงาวาระ
Attr: Earth
Weak: Fire
ปราสาทอามาสึกิ [Floor 1] - See Map

หมีซามูไร (Lv174)
Drop: เล็บที่คมเหมือนมีด, เกราะแขนซามูไร, ยาเสริมพลัง, โอนิงาวาระ
Attr: Earth
Weak: Fire
ปราสาทอามาสึกิ [Floor 1] - See Map

ฮอร์นกูล (Lv179)
Drop: เขาม้วนอย่างทน, หนังสัตว์ผืนใหญ่, ยาเสริมพลัง, รีเฟล็คต์ริง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงฮาเดส [Area 1] - See Map

ฮิวม์เรีย (Lv248)
Drop: ชิ้นส่วนความทรงจำ, ยาเสริมพลัง, หยาดน้ำแห่งดิน, คิวแรส
Attr: Earth
Weak: Fire
นอยเอเวล [Area 1] - See Map

บุรุษหน้ากาก (Lv200)
Drop: รีไวตา(L), รีเมจิก(L), ยาเสริมพลัง, ยาเสริมเวทย์
Attr: None
Weak: None
ป่าเอวจี - See Map

Red Ogre (Lv100)
Drop: ◇ยักษ์แดง, ยาเสริมพลัง, ดังโงะ, ข้าวปั้น
Attr: Fire
Weak: Water
สถานที่จัดอีเวนท์ - See Map

หมีซามูไร (Lv175)
Drop: เล็บที่คมเหมือนมีด, เกราะแขนซามูไร, ยาเสริมพลัง, โอนิงาวาระ
Attr: Earth
Weak: Fire
ปราสาทอามาสึกิ [Floor 2] - See Map

ฮอร์นกูล (Lv180)
Drop: เขาม้วนอย่างทน, หนังสัตว์ผืนใหญ่, ยาเสริมพลัง, รีเฟล็คต์ริง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงฮาเดส [Area 2] - See Map

หมีซามูไร (Lv176)
Drop: เล็บที่คมเหมือนมีด, เกราะแขนซามูไร, ยาเสริมพลัง, โอนิงาวาระ
Attr: Earth
Weak: Fire
ปราสาทอามาสึกิ [Floor 3] - See Map

ฮอร์นกูล (Lv182)
Drop: เขาม้วนอย่างทน, หนังสัตว์ผืนใหญ่, ยาเสริมพลัง, รีเฟล็คต์ริง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงฮาเดส [Area 3] - See Map

ฮอร์นกูล (Lv186)
Drop: เขาม้วนอย่างทน, หนังสัตว์ผืนใหญ่, ยาเสริมพลัง, รีเฟล็คต์ริง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงฮาเดส [Area 3] - See Map

ฮิวม์เรีย (Lv249)
Drop: ชิ้นส่วนความทรงจำ, ยาเสริมพลัง, หยาดน้ำแห่งดิน, คิวแรส
Attr: Earth
Weak: Fire
นอยเอเวล [Area 3] - See Map

หมีซามูไร (Lv176)
Drop: เล็บที่คมเหมือนมีด, เกราะแขนซามูไร, ยาเสริมพลัง, โอนิงาวาระ
Attr: Earth
Weak: Fire
ปราสาทอามาสึกิ [Floor 3] - See Map

Blacksmith
เกราะโซ่ (Strengthened 2) [Armor]
1: เกราะโซ่ (Strengthened 1) x1
2: โลหะทำเครื่องประดับ x3
3: ยาเสริมพลัง x10
4: เหล็กนุ่ม x30
ท่าเรือสปาร์กัส

เซอร์โวลังต์ (Strengthened 1) [Additional]
1: เซอร์โวลังต์ x1
2: โอริคัลคุม x10
3: ยาเสริมพลัง x20
4: โคบอลท์ x2
ท่าเรือสปาร์กัส

Production
ยาเสริมพลัง x1 [Strengthening]
Cooking Lv10
1: ผลเห็ด x1
2: หยุ่นๆสีแดง x1
3: ใบคิจิมู x2
Success A: ยาเสริมพลัง x2
Success B: ยาเสริมพลัง x3

ยาเสริมพลัง x1 [Strengthening]
Alchemy Lv85
1: ผลเห็ด x1
2: หยุ่นๆสีแดง x1
3: ใบคิจิมู x2
Success A: ยาเสริมพลัง x2
Success B: ยาเสริมพลัง x3

Materials
ยาเสริมพลัง x1 [Strengthening]
Cooking Lv10
1: ผลเห็ด x1
2: หยุ่นๆสีแดง x1
3: ใบคิจิมู x2
Success A: ยาเสริมพลัง x2
Success B: ยาเสริมพลัง x3

ยาเสริมพลัง x1 [Strengthening]
Alchemy Lv85
1: ผลเห็ด x1
2: หยุ่นๆสีแดง x1
3: ใบคิจิมู x2
Success A: ยาเสริมพลัง x2
Success B: ยาเสริมพลัง x3


 


RPG Games


Useful Links