ยาเสริมเวทย์


Items
ยาเสริมเวทย์ [Strengthening]
ดื่มแล้วรู้สึกเหมือนพลังโจมตีเวทย์จะเพิ่มขึ้น

Monsters
Blue Ogre (Lv100)
Drop: ◇ยักษ์ฟ้า, ยาเสริมเวทย์, ดังโงะ, ข้าวปั้น
Attr: Water
Weak: Wind
สถานที่จัดอีเวนท์ - See Map

บุรุษหน้ากาก (Lv200)
Drop: รีไวตา(L), รีเมจิก(L), ยาเสริมพลัง, ยาเสริมเวทย์
Attr: None
Weak: None
ป่าเอวจี - See Map

ฮอร์นรัม (Lv182)
Drop: เขาม้วนอย่างทน, หนังสัตว์ผืนใหญ่, ยาเสริมเวทย์, แอร์สไลเซอร์
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงฮาเดส [Area 2] - See Map

ฮิวม์เรีย (Lv249)
Drop: ชิ้นส่วนความทรงจำ, ยาเสริมเวทย์, หยาดน้ำแห่งไฟ, คิวแรส
Attr: Fire
Weak: Water
นอยเอเวล [Area 2] - See Map

นกซามูไร (Lv175)
Drop: ขนนกสีดำ, ยาเสริมเวทย์, ชุดเกราะซามุไร, ◇AGI+4
Attr: Wind
Weak: Earth
ปราสาทอามาสึกิ [Floor 3] - See Map

นกซามูไร (Lv177)
Drop: ขนนกสีดำ, ยาเสริมเวทย์, ชุดเกราะซามุไร, ◇AGI+4
Attr: Wind
Weak: Earth
ปราสาทอามาสึกิ [Floor 3] - See Map

ฮอร์นรัม (Lv180)
Drop: เขาม้วนอย่างทน, หนังสัตว์ผืนใหญ่, ยาเสริมเวทย์, แอร์สไลเซอร์
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงฮาเดส [Area 3] - See Map

ฮิวม์เรีย (Lv250)
Drop: ชิ้นส่วนความทรงจำ, ยาเสริมเวทย์, หยาดน้ำแห่งไฟ, คิวแรส
Attr: Fire
Weak: Water
นอยเอเวล [Area 3] - See Map

นกซามูไร (Lv177)
Drop: ขนนกสีดำ, ยาเสริมเวทย์, ชุดเกราะซามุไร, ◇AGI+4
Attr: Wind
Weak: Earth
ปราสาทอามาสึกิ [Floor 3] - See Map

Production
ยาเสริมเวทย์ x1 [Strengthening]
Cooking Lv10
1: ผลเห็ด x1
2: ใบคิจิมู x1
3: หยุ่นๆใสๆ x1
Success A: ยาเสริมเวทย์ x2
Success B: ยาเสริมเวทย์ x3

ยาเสริมเวทย์ x1 [Strengthening]
Alchemy Lv85
1: ผลเห็ด x1
2: ใบคิจิมู x1
3: หยุ่นๆใสๆ x1
Success A: ยาเสริมเวทย์ x2
Success B: ยาเสริมเวทย์ x3

Materials
ยาเสริมเวทย์ x1 [Strengthening]
Cooking Lv10
1: ผลเห็ด x1
2: ใบคิจิมู x1
3: หยุ่นๆใสๆ x1
Success A: ยาเสริมเวทย์ x2
Success B: ยาเสริมเวทย์ x3

ยาเสริมเวทย์ x1 [Strengthening]
Alchemy Lv85
1: ผลเห็ด x1
2: ใบคิจิมู x1
3: หยุ่นๆใสๆ x1
Success A: ยาเสริมเวทย์ x2
Success B: ยาเสริมเวทย์ x3


 


RPG Games


Useful Links