ยาแก้พิษ


Items
ยาแก้พิษ [Status]
รักษาภาวะติดพิษ

Monsters
ฮาร์ปี (Lv53)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ยาแก้พิษ, ◇ชาร์ปเนสⅠ
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
เกาะลอยราชันมังกร - See Map

พิวทอน (Lv144)
Drop: ราเมือก, ยาแก้พิษ, ยาพิษรุนแรง, ◇INT+3
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
โลกส่วนเกินมอสเคเล - See Map

พิวทอน (Lv145)
Drop: ราเมือก, ยาแก้พิษ, ยาพิษรุนแรง, ◇INT+3
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
โลกส่วนเกินมอสเคเล - See Map

ฮาร์ปี (Lv57)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ยาแก้พิษ, ◇ชาร์ปเนสⅠ
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
เกาะลอยราชันมังกร [F2] - See Map

ฮาร์ปี (Lv59)
Drop: ขนนกฮาร์ปี, ขนนกฮาร์ปีสีขาว, ยาแก้พิษ, ◇ชาร์ปเนสⅠ
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
เกาะลอยราชันมังกร [F3] - See Map

เนฟีล (Lv61)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, ยาแก้พิษ, เหล็กดามัสกัส
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [11] - See Map

เนฟีล (Lv67)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, ยาแก้พิษ, เหล็กดามัสกัส
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [12] - See Map

เนฟีล (Lv68)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, ยาแก้พิษ, เหล็กดามัสกัส
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [13] - See Map

เนฟีล (Lv81)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, เหล็กดามัสกัส, ยาแก้พิษ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [17] - See Map

Shop
Production
ยาแก้พิษ x2 [Status]
Alchemy Lv14
1: น้ำหวานรสเผ็ด x2
2: ดอกล่าดาว x1
3: หมวกเห็ด x3
Success A: ยาแก้พิษ x3

ยาแก้พิษ x5 [Status]
Alchemy Lv29
1: น้ำหวานรสเผ็ด x3
2: ดอกล่าดาว x2
3: หมวกเห็ด x5
Success A: ยาแก้พิษ x7
Success B: ยาแก้พิษ x9

Materials
ยาแก้พิษ x2 [Status]
Alchemy Lv14
1: น้ำหวานรสเผ็ด x2
2: ดอกล่าดาว x1
3: หมวกเห็ด x3
Success A: ยาแก้พิษ x3

น้ำเยลลี่ดำ x1 [Recovery]
Cooking Lv26
1: รีไวตา(M) x5
2: ยาแก้พิษ x1
3: หยุ่นๆสีดำ x1
Success A: น้ำเยลลี่ดำ x2
Success B: น้ำเยลลี่ดำ x3

ยาแก้พิษ x5 [Status]
Alchemy Lv29
1: น้ำหวานรสเผ็ด x3
2: ดอกล่าดาว x2
3: หมวกเห็ด x5
Success A: ยาแก้พิษ x7
Success B: ยาแก้พิษ x9


 


RPG Games


Useful Links