ยาแก้อัมพาต


Items
ยาแก้อัมพาต [Status]
รักษาภาวะอัมพาต

Monsters
อีตเตอร์ (Lv46)
Drop: เขี้ยวทนทาน, ยาแก้อัมพาต, เหล็กดามัสกัส, ◇AGI+1
Attr: None
Weak: None
สันเขาคอร์ดา - See Map

ฮัสตาเปีย (Lv50)
Drop: ก้อนหิน, น้ำมันความบริสุทธิ์ต, ยาแก้อัมพาต, ชิ้นส่วนแผนที่
ทะเลริวเตอร์ [Area 1] - See Map

ฮัสตาเปีย (Lv52)
Drop: ก้อนหิน, น้ำมันความบริสุทธิ์ต, ยาแก้อัมพาต, ชิ้นส่วนแผนที่
ทะเลริวเตอร์ [Area 1] - See Map

Kirsche Deer (Lv355)
Drop: เขากวาง, ยาแก้อัมพาต, 鹿蹄の欠片, เฟลเอปอล
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
Kifalt Forest [Area 1] - See Map

สโนว์แมน (Lv165)
Drop: หมวกมีรู, ลูกไม้แช่แข็ง, ยาแก้อัมพาต, เมจิกแอมป์
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
ที่ราบสูงคิลมูรี - See Map

Kirsche Deer (Lv353)
Drop: เขากวาง, ยาแก้อัมพาต, 鹿蹄の欠片, เฟลเอปอล
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
Kifalt Forest [Area 2] - See Map

Kirsche Deer (Lv354)
Drop: เขากวาง, ยาแก้อัมพาต, 鹿蹄の欠片, เฟลเอปอล
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
Kifalt Forest [Area 2] - See Map

ฮัสตาเปีย (Lv53)
Drop: ก้อนหิน, น้ำมันความบริสุทธิ์ต, ยาแก้อัมพาต, ชิ้นส่วนแผนที่
ทะเลริวเตอร์ [Area 3] - See Map

Lottery
Shop
Production
ยาแก้อัมพาต x2 [Status]
Alchemy Lv18
1: ดอกคิจิมู x3
2: เมล็ดพืช x10
3: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x1
Success A: ยาแก้อัมพาต x3

ยาแก้อัมพาต x5 [Status]
Alchemy Lv31
1: ดอกคิจิมู x5
2: เมล็ดพืช x13
3: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x2
Success A: ยาแก้อัมพาต x7
Success B: ยาแก้อัมพาต x9

Materials
ยาแก้อัมพาต x2 [Status]
Alchemy Lv18
1: ดอกคิจิมู x3
2: เมล็ดพืช x10
3: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x1
Success A: ยาแก้อัมพาต x3

ยาแก้อัมพาต x5 [Status]
Alchemy Lv31
1: ดอกคิจิมู x5
2: เมล็ดพืช x13
3: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x2
Success A: ยาแก้อัมพาต x7
Success B: ยาแก้อัมพาต x9


 


RPG Games


Useful Links