ละอองดาว


Items
Monsters
อีตเตอร์ (Lv65)
Drop: เขี้ยวทนทาน, เฮมาไทท์, ละอองดาว, แหวนแห่งดิน
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
ทะเลทรายซาล์ม - See Map

ปิแอร์ (Lv94)
Drop: หินแข็ง, เฮมาไทท์, เหล็กดามัสกัส, ละอองดาว
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
เขตสงวนอินเจ - See Map

ปิแอร์ (Lv97)
Drop: หินแข็ง, เฮมาไทท์, เหล็กดามัสกัส, ละอองดาว
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
เขตสงวนอินเจ - See Map

Blacksmith
อมิวเล็ทใหม่ [Canes]
1: อมิวเล็ท x1
2: อีเธอร์ x2
3: หยาดน้ำแห่งแสง x3
4: ละอองดาว x1
เมืองวีโบ

Cosmic Dust [Swords]
1: ใบมีดทองคำขาว x3
2: แผงคอทองคำขาว x8
3: ละอองดาว x30
มหานครเอลดัน

ウロボロスⅡ [Throwing]
1: อุโรโบรอส x1
2: ละอองดาว x8
3: หางงู x69
4: หนังงู x88
เมืองโลโคโค

Materials
หยาดแห่งดาว x15 [Collectibles]
Smithing Lv40
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x60
2: ละอองดาว x15
3: หินแข็ง x60

หยาดแห่งดาว x15 [Collectibles]
Alchemy Lv40
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x60
2: ละอองดาว x15
3: หินแข็ง x60

หนังสือแห่งน้ำแข็ง x1 [Canes]
Carpentry Lv49
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x3
2: ละอองดาว x1
3: กระดาษสีขาว x30

หยาดแห่งดาว x20 [Collectibles]
Alchemy Lv50
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x50
2: ละอองดาว x10
3: หินแข็ง x50

หยาดแห่งดาว x20 [Collectibles]
Smithing Lv50
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x50
2: ละอองดาว x10
3: หินแข็ง x50

หยาดแห่งดาว x25 [Collectibles]
Smithing Lv60
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x40
2: ละอองดาว x5
3: หินแข็ง x40

หยาดแห่งดาว x25 [Collectibles]
Alchemy Lv60
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x40
2: ละอองดาว x5
3: หินแข็ง x40

หยาดแห่งดาว x30 [Collectibles]
Alchemy Lv70
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x30
2: ละอองดาว x1
3: หินแข็ง x30

หยาดแห่งดาว x30 [Collectibles]
Smithing Lv70
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x30
2: ละอองดาว x1
3: หินแข็ง x30

หมวกหูหระต่าย x1 [Additional]
Tailoring Lv90
1: หมวกรุนะ x1
2: ดอกล่าดาว x3
3: ละอองดาว x10
4: ของประดับพังแล้ว x64

隕鉄 x1 [Collectibles]
Smithing Lv181
1: ละอองดาว x1
2: น้ำตาส่องแสง x1
Success A: 隕鉄 x2
Success B: 隕鉄 x3

混沌の砂時計 x1 [Special]
Alchemy Lv225
1: ละอองดาว x1
2: 浮遊石 x1
3: 良質なガラス x1
4: カオスパウダー x1


 


RPG Games


Useful Links