ลูกเหล็ก


Items
Monsters
ทหารศิลาแกมมา (Lv35)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, ใบมีดใหญ่, เกราะโซ่
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ถ้ำที่ถูกลืม [B1] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv292)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [126] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv294)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [127] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv296)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [128] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv298)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [129] - See Map

Materials
เหล็ก x1 [Ores]
Smithing Lv35
1: ลูกเหล็ก x1
Success A: เหล็ก x2


 


RPG Games


Useful Links