วัคซีน(พิษ)


Items
วัคซีน(พิษ) [Status]
รักษาพิษต่อเนื่องเป็นระยะ ประมาณ5นาที

Monsters
ฟากัส (Lv262)
Drop: เขี้ยวมีพิษ, วัคซีน(พิษ), ลอิ้นแบนราบ, คริมสันแบนด์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ทุ่งราบเอเซล - See Map

ฟากัส (Lv263)
Drop: เขี้ยวมีพิษ, วัคซีน(พิษ), ลอิ้นแบนราบ, คริมสันแบนด์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ทุ่งราบเอเซล - See Map

การิบดอลล์ (Lv229)
Drop: สร้อยคอจอมเวทย์, ลูกพลังร้าวแล้ว, หินที่แตกแล้ว, วัคซีน(พิษ)
Attr: Dark
Weak: Light
สวนด้านหน้าวิหารที่1 - See Map

การิบดอลล์ (Lv230)
Drop: สร้อยคอจอมเวทย์, วัคซีน(พิษ), ลูกพลังร้าวแล้ว, หินที่แตกแล้ว
Attr: Dark
Weak: Light
สวนด้านหน้าวิหารที่1 - See Map

Ghalib Doll (Lv230)
Drop: สร้อยคอจอมเวทย์, ลูกพลังร้าวแล้ว, หินที่แตกแล้ว, วัคซีน(พิษ)
Attr: Dark
Weak: Light
สวนด้านหน้าวิหารที่1 - See Map

เนฟีเลสต์ (Lv51)
Drop: ใยแมงมุม, ตาแมงมุม, วัคซีน(พิษ), ซอร์ชิเอร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ทุ่งร้างแห่งความมืด - See Map

เนฟีเลสต์ (Lv52)
Drop: ใยแมงมุม, ตาแมงมุม, วัคซีน(พิษ), ซอร์ชิเอร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ทุ่งร้างแห่งความมืด - See Map

พลาเอส (Lv125)
Drop: หางปุกปุย, วัคซีน(พิษ), หนังสัตว์อย่างดี, ◇CRT+3
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
โบราณสถานเอเลียม - See Map

พลาเอส (Lv126)
Drop: หางปุกปุย, วัคซีน(พิษ), หนังสัตว์อย่างดี, ◇CRT+3
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
โบราณสถานเอเลียม - See Map

ปิโดลี (Lv193)
Drop: ครีบเรืองแสง, เกล็ดสีเงิน, วัคซีน(พิษ), โอริคัลคุม
Attr: Wind
Weak: Earth
พื้นที่เขาเบรเอนโน - See Map

ปิโดลี (Lv194)
Drop: ครีบเรืองแสง, เกล็ดสีเงิน, วัคซีน(พิษ), โอริคัลคุม
Attr: Wind
Weak: Earth
พื้นที่เขาเบรเอนโน - See Map

ทากูเอล (Lv170)
Drop: ของแปลกๆบางอย่าง, วัคซีน(พิษ), หยาดน้ำแห่งแสง, ทัฟเนสริง
Attr: Light
Weak: Dark
หมู่บ้านอิฟมอลท์ - See Map

ทาลัน (Lv147)
Drop: เขี้ยวพิษ, วัคซีน(พิษ), เหล็กดามัสกัส, ◇HIT+30
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
เขตลาบิแรนส์ [West] - See Map

ทาลัน (Lv148)
Drop: เขี้ยวพิษ, วัคซีน(พิษ), เหล็กดามัสกัส, ◇HIT+30
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
เขตลาบิแรนส์ [West] - See Map

ทาลัน (Lv149)
Drop: เขี้ยวพิษ, วัคซีน(พิษ), เหล็กดามัสกัส, ◇HIT+30
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
เขตลาบิแรนส์ [East] - See Map

ทาลัน (Lv150)
Drop: เขี้ยวพิษ, วัคซีน(พิษ), เหล็กดามัสกัส, ◇HIT+30
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Active
เขตลาบิแรนส์ [Boss] - See Map

เนฟีเลสต์ (Lv64)
Drop: ใยแมงมุม, ตาแมงมุม, วัคซีน(พิษ), ซอร์ชิเอร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [11] - See Map

เนฟีเลสต์ (Lv71)
Drop: ใยแมงมุม, ตาแมงมุม, วัคซีน(พิษ), ซอร์ชิเอร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [13] - See Map

เนฟีเลสต์ (Lv77)
Drop: ใยแมงมุม, ตาแมงมุม, วัคซีน(พิษ), ซอร์ชิเอร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [14] - See Map

เนฟีเลสต์ (Lv89)
Drop: ใยแมงมุม, ตาแมงมุม, วัคซีน(พิษ), ซอร์ชิเอร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [19] - See Map

Lottery
Shop
Production
วัคซีน(พิษ) x1 [Status]
Alchemy Lv23
1: เห็ดน้ำเงิน x1
2: ดอกไม้ยักษ์ x1
3: เล็บสกอร์เปีย x1
Success A: วัคซีน(พิษ) x2
Success B: วัคซีน(พิษ) x3

วัคซีน(พิษ) x1 [Status]
Alchemy Lv52
1: เขี้ยวพิษ x1
Success A: วัคซีน(พิษ) x2

วัคซีน(พิษ) x10 [Status]
Alchemy Lv181
1: ลายเห็ด x4
2: กลีบดอกไม้สีน้ำเงิน x14
Success A: วัคซีน(พิษ) x20
Success B: วัคซีน(พิษ) x30

Materials
วัคซีน(พิษ) x1 [Status]
Alchemy Lv23
1: เห็ดน้ำเงิน x1
2: ดอกไม้ยักษ์ x1
3: เล็บสกอร์เปีย x1
Success A: วัคซีน(พิษ) x2
Success B: วัคซีน(พิษ) x3

วัคซีน(พิษ) x1 [Status]
Alchemy Lv52
1: เขี้ยวพิษ x1
Success A: วัคซีน(พิษ) x2

วัคซีน(พิษ) x10 [Status]
Alchemy Lv181
1: ลายเห็ด x4
2: กลีบดอกไม้สีน้ำเงิน x14
Success A: วัคซีน(พิษ) x20
Success B: วัคซีน(พิษ) x30

妙薬の素 x1 [Recovery]
Alchemy Lv252
1: วัคซีน(พิษ) x1
2: น้ำสะอาด x3
3: ยาพิษรุนแรง x1
Success A: 妙薬の素 x2
Success B: 妙薬の素 x3


 


RPG Games


Useful Links