วัคซีน(อัมพาต)


Items
วัคซีน(อัมพาต) [Status]
รักษาภาวะอัมพาตต่อเนื่องเป็นระยะ ประมาณ5นาที

Monsters
อควาโรกา (Lv87)
Drop: กระดองเต่า, ผลึกน้ำแข็ง, วัคซีน(อัมพาต), หนังสือแห่งน้ำแข็ง
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under Active
หอคอยน้ำแข็ง - See Map

อาสแร็ค (Lv197)
Drop: เล็บแมลง, วัคซีน(อัมพาต), ◇รีเฟล็คต์Ⅰ, โอริคัลคุม
Attr: Water
Weak: Wind
โบราณสถานซามานี [Area 1] - See Map

อาสแร็ค (Lv199)
Drop: เล็บแมลง, วัคซีน(อัมพาต), ◇รีเฟล็คต์Ⅰ, โอริคัลคุม
Attr: Water
Weak: Wind
โบราณสถานซามานี [Area 1] - See Map

แฮมเมอร์ (Lv193)
Drop: เศษเกราะแข็ง, วัคซีน(อัมพาต), มอสส์ อาเกต, ต่างหูนายพราน
Attr: Wind
Weak: Earth
เมืองอุตสาหกรรมเร็กซ์ [Floor 1] - See Map

เมดูซา (Lv126)
Drop: กะโหลกแตกแล้ว, ตามารต้องสาป, วัคซีน(อัมพาต), หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
แดนปีศาจโมลกา - See Map

เมดูซา (Lv127)
Drop: กะโหลกแตกแล้ว, ตามารต้องสาป, วัคซีน(อัมพาต), หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
แดนปีศาจโมลกา - See Map

มิลส์ดอลล์ (Lv226)
Drop: สร้อยคออัศวิน, ลูกพลังร้าวแล้ว, หินที่แตกแล้ว, วัคซีน(อัมพาต)
Attr: None
Weak: None
ประตูแท่งหิน - See Map

มิลส์ดอลล์ (Lv227)
Drop: สร้อยคออัศวิน, ลูกพลังร้าวแล้ว, หินที่แตกแล้ว, วัคซีน(อัมพาต)
Attr: None
Weak: None
ประตูแท่งหิน - See Map

แซนด์สเนค (Lv81)
Drop: เขี้ยวทนทาน, ยาพิษ, วัคซีน(อัมพาต), เมจิกแดกเกอร์
ศาลเจ้าใต้ดินมอลโกเล - See Map

แซนด์สเนค (Lv83)
Drop: เขี้ยวทนทาน, ยาพิษ, วัคซีน(อัมพาต), เมจิกแดกเกอร์
ศาลเจ้าใต้ดินมอลโกเล - See Map

เวสปา (Lv80)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, เข็มแหลม, วัคซีน(อัมพาต), B-วิง
Attr: Wind
Weak: Earth
หุบเขาซิกมี [North] - See Map

ไวท์แอนท์ (Lv251)
Drop: ฟาลเตโกลฟ, ปีกแมลงเงางาม, ไม้เนื้ออ่อน, วัคซีน(อัมพาต)
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
เขตเอเลียม - See Map

ไวท์แอนท์ (Lv252)
Drop: ฟาลเตโกลฟ, ปีกแมลงเงางาม, ไม้เนื้ออ่อน, วัคซีน(อัมพาต)
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
เขตเอเลียม - See Map

แฮมเมอร์ (Lv192)
Drop: เศษเกราะแข็ง, วัคซีน(อัมพาต), มอสส์ อาเกต, ต่างหูนายพราน
Attr: Wind
Weak: Earth
เมืองอุตสาหกรรมเร็กซ์ [Floor 2] - See Map

แฮมเมอร์ (Lv193)
Drop: เศษเกราะแข็ง, วัคซีน(อัมพาต), มอสส์ อาเกต, ต่างหูนายพราน
Attr: Wind
Weak: Earth
เมืองอุตสาหกรรมเร็กซ์ [Floor 2] - See Map

เมดูซา (Lv127)
Drop: กะโหลกแตกแล้ว, ตามารต้องสาป, วัคซีน(อัมพาต), หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
แดนปีศาจโมลกา [Floor 2] - See Map

สตรามอธ (Lv194)
Drop: ครีบปลานุ่มนิ่ม, วัคซีน(อัมพาต), หยาดน้ำแห่งน้ำ, ผ้าเช็ดหน้าชาวเหมือง
Attr: Water
Weak: Wind
ภูเขาจิมวี [Area 2] - See Map

สตรามอธ (Lv195)
Drop: ครีบปลานุ่มนิ่ม, วัคซีน(อัมพาต), หยาดน้ำแห่งน้ำ, ผ้าเช็ดหน้าชาวเหมือง
Attr: Water
Weak: Wind
ภูเขาจิมวี [Area 2] - See Map

เวสปา (Lv80)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, เข็มแหลม, วัคซีน(อัมพาต), B-วิง
Attr: Wind
Weak: Earth
หุบเขาซิกมี [Midway Point] - See Map

อาสแร็ค (Lv199)
Drop: เล็บแมลง, วัคซีน(อัมพาต), ◇รีเฟล็คต์Ⅰ, โอริคัลคุม
Attr: Water
Weak: Wind
โบราณสถานซามานี [Area 3] - See Map

แฮมเมอร์ (Lv193)
Drop: เศษเกราะแข็ง, วัคซีน(อัมพาต), มอสส์ อาเกต, ต่างหูนายพราน
Attr: Wind
Weak: Earth
เมืองอุตสาหกรรมเร็กซ์ [Floor 3] - See Map

เมดูซา (Lv130)
Drop: กะโหลกแตกแล้ว, ตามารต้องสาป, วัคซีน(อัมพาต), หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
แดนปีศาจโมลกา [Floor 3] - See Map

ストラモス (Lv195)
Drop: ครีบปลานุ่มนิ่ม, วัคซีน(อัมพาต), หยาดน้ำแห่งน้ำ, ผ้าเช็ดหน้าชาวเหมือง
Attr: Water
Weak: Wind
ภูเขาจิมวี [Area 3] - See Map

เวสปา (Lv83)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, เข็มแหลม, วัคซีน(อัมพาต), B-วิง
Attr: Wind
Weak: Earth
หุบเขาซิกมี [Valley Floor] - See Map

อควาโรกา (Lv93)
Drop: กระดองเต่า, ผลึกน้ำแข็ง, วัคซีน(อัมพาต), หนังสือแห่งน้ำแข็ง
Attr: Water
Weak: Wind
หอคอยน้ำแข็ง [Level 5] - See Map

เวสปา (Lv149)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, เข็มแหลม, วัคซีน(อัมพาต), ช่อดอกไม้แสนสวย
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [46] - See Map

เวสปา (Lv150)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, เข็มแหลม, วัคซีน(อัมพาต), ช่อดอกไม้แสนสวย
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [47] - See Map

เวสปา (Lv157)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, เข็มแหลม, วัคซีน(อัมพาต), ช่อดอกไม้แสนสวย
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [49] - See Map

เร็ปส์ (Lv182)
Drop: ก้อนหิมะ, วัคซีน(อัมพาต), เขาน้ำแข็งอย่างดี, ◇ธริฟต์Ⅲ
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [61] - See Map

เร็ปส์ (Lv182)
Drop: ก้อนหิมะ, วัคซีน(อัมพาต), เขาน้ำแข็งอย่างดี, ◇ธริฟต์Ⅲ
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [63] - See Map

เร็ปส์ (Lv184)
Drop: ก้อนหิมะ, วัคซีน(อัมพาต), เขาน้ำแข็งอย่างดี, ◇ธริฟต์Ⅲ
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [64] - See Map

Lottery
Shop
Production
วัคซีน(อัมพาต) x1 [Status]
Alchemy Lv25
1: หนามคิจิมู x1
2: ใบไม้ใหญ่ x2
3: เขี้ยวพิษ x2
Success A: วัคซีน(อัมพาต) x2
Success B: วัคซีน(อัมพาต) x3

Materials
วัคซีน(อัมพาต) x1 [Status]
Alchemy Lv25
1: หนามคิจิมู x1
2: ใบไม้ใหญ่ x2
3: เขี้ยวพิษ x2
Success A: วัคซีน(อัมพาต) x2
Success B: วัคซีน(อัมพาต) x3


 


RPG Games


Useful Links