สายธนู


Items
Production
สายธนู x1 [Collectibles]
Tailoring Lv25
1: เส้นใยเอนท์ x3
Success A: สายธนู x2

Materials
เซนติพีด x1 [Bows]
Smithing Lv5
1: เหล็กดามัสกัส x1
2: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x10
3: ท่อนไม้แข็ง x3
4: สายธนู x1

ธนูเหล็กกล้า x1 [Bows]
Carpentry Lv13
1: เหล็กอ่อน x3
2: ด้ามจับ x1
3: สายธนู x1

โอเดียม x1 [Bows]
Smithing Lv20
1: เหล็กดามัสกัส x2
2: สายธนู x2
3: แผ่นไม้อัดอย่างดี x3

ซิมูน x1 [Bows]
Tailoring Lv20
1: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x2
2: เล็บฮาร์ปี x2
3: สายธนู x2
4: แผ่นไม้อัดอย่างดี x2

ธนูเปลวเพลิง x1 [Bows]
Carpentry Lv23
1: เกล็ดร้อนระอุ x1
2: เชื้อไฟชิ้นเล็ก x1
3: ท่อนไม้แข็ง x3
4: สายธนู x1

สายธนู x1 [Collectibles]
Tailoring Lv25
1: เส้นใยเอนท์ x3
Success A: สายธนู x2

ธนูจอมโจร x1 [Bows]
Carpentry Lv28
1: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x2
2: เล็บกริฟฟอน x2
3: ท่อนไม้แข็ง x3
4: สายธนู x1

เซนติพีด x1 [Bows]
Carpentry Lv31
1: เหล็กดามัสกัส x1
2: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x10
3: ท่อนไม้แข็ง x3
4: สายธนู x1

ธนูเหล็กกล้า x1 [Bows]
Smithing Lv34
1: เหล็กอ่อน x3
2: ด้ามจับ x1
3: สายธนู x1

โอเดียม x1 [Bows]
Carpentry Lv67
1: เหล็กดามัสกัส x2
2: สายธนู x2
3: แผ่นไม้อัดอย่างดี x3

ซิมูน x1 [Bows]
Carpentry Lv72
1: ขนนกฮาร์ปีสีขาว x2
2: เล็บฮาร์ปี x2
3: สายธนู x2
4: แผ่นไม้อัดอย่างดี x2

Paralysis Bow x1 [Bows]
Carpentry Lv237
1: น้ำยาอัมพาต x10
2: สายธนู x5
3: 毒羽根 x15
4: carbonized wood x2


 


RPG Games


Useful Links