หนังกบ


Items
Monsters
Brosch (Lv15)
Drop: กระดูกสันหลังกบ, ลูกตากบ, หนังกบ, หมวกอาร์ม
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
ทุ่งราบมิเชิร์น - See Map

บรอช (Lv7)
Drop: กระดูกสันหลังกบ, ลูกตากบ, หนังกบ, สลิงช็อต
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
ทุ่งราบมิเชิร์น - See Map

บรอช (Lv8)
Drop: กระดูกสันหลังกบ, ลูกตากบ, หนังกบ, หมวกอาร์ม
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
ทุ่งราบมิเชิร์น - See Map

Blacksmith
โค้ทหนัง [Armor]
1: หนังกบ x2
2: ด้ายใยแมงมุม x5
3: ไหมพรมแมงมุม x1
ฐานทัพไบลูน

Materials
หมวกอาร์ม x1 [Additional]
Tailoring Lv3
1: กระสอบโคลอน x4
2: หนังกบ x2

โค้ทหนัง x1 [Armor]
Tailoring Lv3
1: กระสอบโคลอน x2
2: หนังกบ x5
3: เศษไม้คิจิมู x3

บังเหียนขาดแล้ว x1 [Collectibles]
Tailoring Lv4
1: หนังกบ x1
2: ไหมพรมแมงมุม x1
Success A: บังเหียนขาดแล้ว x2
Success B: บังเหียนขาดแล้ว x3

ตุ๊กตาบรอช x1 [IslandItems]
Tailoring Lv5
1: หนังกบ x2
2: ปุยฟ้าย x1

คิลเลอร์สติ๊ก x1 [Collectibles]
Carpentry Lv5
1: หนังกบ x30
2: ไม้คูล x30
3: เล็บมังกรอันเล็ก x30

คิลเลอร์สติ๊ก x1 [Collectibles]
Alchemy Lv5
1: หนังกบ x30
2: ไม้คูล x30
3: เล็บมังกรอันเล็ก x30

คิลเลอร์สติ๊ก x5 [Collectibles]
Carpentry Lv15
1: หนังกบ x25
2: ไม้คูล x25
3: เล็บมังกรอันเล็ก x25

คิลเลอร์สติ๊ก x5 [Collectibles]
Alchemy Lv15
1: หนังกบ x25
2: ไม้คูล x25
3: เล็บมังกรอันเล็ก x25

คิลเลอร์สติ๊ก x10 [Collectibles]
Alchemy Lv25
1: หนังกบ x20
2: ไม้คูล x20
3: เล็บมังกรอันเล็ก x20

คิลเลอร์สติ๊ก x10 [Collectibles]
Carpentry Lv25
1: หนังกบ x20
2: ไม้คูล x20
3: เล็บมังกรอันเล็ก x20


 


RPG Games


Useful Links