หนังบวมน้ำ


Items
Monsters
อัลบุม (Lv145)
Drop: หนังบวมน้ำ, เส้นไหม, เฮมาไทท์, ถุงมือไหม
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
เขตลาบิแรนส์ [West] - See Map

อัลบุม (Lv146)
Drop: หนังบวมน้ำ, เส้นไหม, เฮมาไทท์, ถุงมือไหม
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
เขตลาบิแรนส์ [West] - See Map

บาลอร์ (Lv246)
Drop: เขาหัก, หนังบวมน้ำ, อควอออร่า, ◇รีเฟล็คต์Ⅱ
Attr: Water
Weak: Wind
Exp: 100,728
ที่ชุ่มน้ำฮาลิบ [Area 1] - See Map

Ghemsh (Lv354)
Drop: หนังบวมน้ำ, เปลือกสวยงาม, クラゲの毒針, หมวกโบราณ
Taushella Cave [Area 1] - See Map

เมการอช (Lv200)
Drop: หนังบวมน้ำ, ใบไม้เล็ก, สมุนไพร, แหวนแห่งการรักษา
Attr: Water
Weak: Wind
Exp: 149,600
สันเขามูเบเล - See Map

เมการอช (Lv201)
Drop: หนังบวมน้ำ, ใบไม้เล็ก, สมุนไพร, แหวนแห่งการรักษา
Attr: Water
Weak: Wind
Exp: 151,055
สันเขามูเบเล - See Map

โรปเปอร์ (Lv192)
Drop: หนังบวมน้ำ, วัคซีน(มืดบอด), โอริคัลคุม, กำไลคมมีด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ถ้ำบอร์ดราเก [Area 1] - See Map

บาลอร์ (Lv245)
Drop: เขาหัก, หนังบวมน้ำ, อควอออร่า, ◇รีเฟล็คต์Ⅱ
Attr: Water
Weak: Wind
ที่ชุ่มน้ำฮาลิบ [Area 2] - See Map

บาลอร์ (Lv247)
Drop: เขาหัก, หนังบวมน้ำ, อควอออร่า, ◇รีเฟล็คต์Ⅱ
Attr: Water
Weak: Wind
Exp: 101,528
ที่ชุ่มน้ำฮาลิบ [Area 2] - See Map

Ghemsh (Lv358)
Drop: หนังบวมน้ำ, เปลือกสวยงาม, クラゲの毒針, หมวกโบราณ
Taushella Cave [Area 2] - See Map

โรปเปอร์ (Lv193)
Drop: หนังบวมน้ำ, วัคซีน(มืดบอด), โอริคัลคุม, กำไลคมมีด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ถ้ำบอร์ดราเก [Area 2] - See Map

โรปเปอร์ (Lv194)
Drop: หนังบวมน้ำ, วัคซีน(มืดบอด), โอริคัลคุม, กำไลคมมีด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ถ้ำบอร์ดราเก [Area 2] - See Map

บาลอร์ (Lv243)
Drop: เขาหัก, หนังบวมน้ำ, อควอออร่า, ◇รีเฟล็คต์Ⅱ
Attr: Water
Weak: Wind
ที่ชุ่มน้ำฮาลิบ [Area 3] - See Map

Ghemsh (Lv360)
Drop: หนังบวมน้ำ, เปลือกสวยงาม, クラゲの毒針, หมวกโบราณ
Taushella Cave [Area 3] - See Map

โรปเปอร์ (Lv193)
Drop: หนังบวมน้ำ, วัคซีน(มืดบอด), โอริคัลคุม, กำไลคมมีด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ถ้ำบอร์ดราเก [Area 3] - See Map

Materials
คิลเลอร์สติ๊ก x35 [Collectibles]
Carpentry Lv75
1: หนังบวมน้ำ x30
2: ท่อนไม้ทนทาน x30
3: เล็บมีพิษ x30

คิลเลอร์สติ๊ก x35 [Collectibles]
Alchemy Lv75
1: หนังบวมน้ำ x30
2: ท่อนไม้ทนทาน x30
3: เล็บมีพิษ x30

คิลเลอร์สติ๊ก x40 [Collectibles]
Alchemy Lv85
1: หนังบวมน้ำ x25
2: ท่อนไม้ทนทาน x25
3: เล็บมีพิษ x25

คิลเลอร์สติ๊ก x40 [Collectibles]
Carpentry Lv85
1: หนังบวมน้ำ x25
2: ท่อนไม้ทนทาน x25
3: เล็บมีพิษ x25

คิลเลอร์สติ๊ก x45 [Collectibles]
Carpentry Lv95
1: หนังบวมน้ำ x20
2: ท่อนไม้ทนทาน x20
3: เล็บมีพิษ x20

คิลเลอร์สติ๊ก x45 [Collectibles]
Alchemy Lv95
1: หนังบวมน้ำ x20
2: ท่อนไม้ทนทาน x20
3: เล็บมีพิษ x20

เซรามิคโบว์Ⅱ x1 [Bows]
Smithing Lv140
1: เซรามิคโบว์ x1
2: หนังบวมน้ำ x15
3: หางที่โดนงับ x10
4: ลวดที่ขาดแล้ว x5


 


RPG Games


Useful Links