หนังสัตว์สีดำ


Items
Monsters
เซอร์เบรัส (Lv47)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, เขาสัตว์, หนังสัตว์สีดำ, เครเซนท์มูน
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ป่าเทลีท - See Map

เซอร์เบรัส (Lv48)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, เขาสัตว์, หนังสัตว์สีดำ, เครเซนท์มูน
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ป่าเทลีท - See Map

เซอร์เบรัส (Lv62)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, เขาสัตว์
Attr: Dark
Weak: Light
ป่าเทลีท - See Map

Tutu (Lv52-53-54)
Drop: เล็บสัตว์, หนังสัตว์สีดำ, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, อาร์คานาเมทัล
แหลมฮอสกา [1] - See Map

เลพาร์ด (Lv120)
Drop: หนังสัตว์สีดำ, เศษเครื่องประดับทอง, หนังสัตว์ชั้นเลิศ, ไม้เท้าบาทหลวง
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ถ้ำอินเจ [Deep Part] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv59)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, เขาสัตว์, ◇AGI+2
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ตำหนักแห่งความมืด [Third Floor] - See Map

เลพาร์ด (Lv120)
Drop: หนังสัตว์สีดำ, เศษเครื่องประดับทอง, หนังสัตว์ชั้นเลิศ, ไม้เท้าบาทหลวง
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
ถ้ำอินเจ [Deepest Part] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv65)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, คาร์เนเลียน, มิธริล
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [12] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv80)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, คาร์เนเลียน, มิธริล
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [16] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv113)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, คาร์เนเลียน, หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [27] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv116)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, คาร์เนเลียน, หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [28] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv122)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, คาร์เนเลียน, ขวดความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [29] - See Map

Blacksmith
เซ็ตแมวเหมียวดำ (Strengthened 1) [Additional]
1: เซ็ตแมวเหมียวดำ x1
2: ขนปีกนก x1
3: หนังสัตว์ชั้นเลิศ x2
4: หนังสัตว์สีดำ x10
มหานครซาเทริกา

Materials
ค้อนเหล็ก x1 [Swords]
Smithing Lv14
1: เพชร x1
2: ชิ้นส่วนโกเลม x30
3: หนังสัตว์สีดำ x30
4: หินลาวา x20

หนังฟอกสีดำ x1 [Collectibles]
Tailoring Lv27
1: หนังสัตว์สีดำ x6
Success A: หนังฟอกสีดำ x2


 


RPG Games


Useful Links