หมวกเก่าๆ


Items
Click to see Images
Monsters
สเกลตัน (Lv30)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, หมวกเก่าๆ, บัสตาร์ด
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ถ้ำที่ถูกลืม - See Map

สเกลตัน (Lv32)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, หมวกเก่าๆ, บัสตาร์ด
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ถ้ำที่ถูกลืม - See Map

สเกลตัน (Lv35)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [1] - See Map

สเกลตัน (Lv37)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [2] - See Map

สเกลตัน (Lv40)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [3] - See Map

สเกลตัน (Lv42)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [4] - See Map

สเกลตัน (Lv46)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [6] - See Map

สเกลตัน (Lv46)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [7] - See Map

Production
หมวกเก่าๆ x1 [Additional]
Smithing Lv11
1: เหล็ก x1
2: ตาปีศาจไร้พลัง x1
3: หินลาวา x1

หมวกเก่าๆ x1 [Additional]
Smithing Lv13
1: หมวกเก่าๆ x1

Materials
หมวกเก่าๆ x1 [Additional]
Smithing Lv13
1: หมวกเก่าๆ x1


 


RPG Games


Useful Links