หยาดแห่งดาว


Items
หยาดแห่งดาว [Collectibles]
ต้องใช้กับสกิลพิเศษ

Production
หยาดแห่งดาว x1 [Collectibles]
Smithing Lv10
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x30
2: ดอกล่าดาว x30

หยาดแห่งดาว x1 [Collectibles]
Alchemy Lv10
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x30
2: ดอกล่าดาว x30

หยาดแห่งดาว x5 [Collectibles]
Smithing Lv20
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x25
2: ดอกล่าดาว x25

หยาดแห่งดาว x5 [Collectibles]
Alchemy Lv20
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x25
2: ดอกล่าดาว x25

หยาดแห่งดาว x10 [Collectibles]
Alchemy Lv30
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x20
2: ดอกล่าดาว x20

หยาดแห่งดาว x10 [Collectibles]
Smithing Lv30
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x20
2: ดอกล่าดาว x20

หยาดแห่งดาว x15 [Collectibles]
Smithing Lv40
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x60
2: ละอองดาว x15
3: หินแข็ง x60

หยาดแห่งดาว x15 [Collectibles]
Alchemy Lv40
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x60
2: ละอองดาว x15
3: หินแข็ง x60

หยาดแห่งดาว x20 [Collectibles]
Smithing Lv50
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x50
2: ละอองดาว x10
3: หินแข็ง x50

หยาดแห่งดาว x20 [Collectibles]
Alchemy Lv50
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x50
2: ละอองดาว x10
3: หินแข็ง x50

หยาดแห่งดาว x25 [Collectibles]
Alchemy Lv60
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x40
2: ละอองดาว x5
3: หินแข็ง x40

หยาดแห่งดาว x25 [Collectibles]
Smithing Lv60
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x40
2: ละอองดาว x5
3: หินแข็ง x40

หยาดแห่งดาว x30 [Collectibles]
Smithing Lv70
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x30
2: ละอองดาว x1
3: หินแข็ง x30

หยาดแห่งดาว x30 [Collectibles]
Alchemy Lv70
1: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง x30
2: ละอองดาว x1
3: หินแข็ง x30

หยาดแห่งดาว x35 [Collectibles]
Smithing Lv80
1: น้ำมีชีวิต x30
2: ชิ้นส่วนแห่งภูต x30
3: ชิ้นส่วนแห่งชีวิต x30

หยาดแห่งดาว x35 [Collectibles]
Alchemy Lv80
1: น้ำมีชีวิต x30
2: ชิ้นส่วนแห่งภูต x30
3: ชิ้นส่วนแห่งชีวิต x30

หยาดแห่งดาว x40 [Collectibles]
Alchemy Lv90
1: น้ำมีชีวิต x25
2: ชิ้นส่วนแห่งภูต x25
3: ชิ้นส่วนแห่งชีวิต x25

หยาดแห่งดาว x40 [Collectibles]
Smithing Lv90
1: น้ำมีชีวิต x25
2: ชิ้นส่วนแห่งภูต x25
3: ชิ้นส่วนแห่งชีวิต x25

หยาดแห่งดาว x45 [Collectibles]
Smithing Lv100
1: น้ำมีชีวิต x20
2: ชิ้นส่วนแห่งภูต x20
3: ชิ้นส่วนแห่งชีวิต x20

หยาดแห่งดาว x45 [Collectibles]
Alchemy Lv100
1: น้ำมีชีวิต x20
2: ชิ้นส่วนแห่งภูต x20
3: ชิ้นส่วนแห่งชีวิต x20


 


RPG Games


Useful Links