หอกสามง่าม


Items
หอกสามง่าม [Canes] 📷
ATK: 100
ATK+10 อาวุธโจมตีธาตุน้ำ+20%
Melee to Water +20% ATK +10

Click to see Images
Monsters
เอเลเมนท์ลม (Lv69)
Drop: สายลมอ่อนๆ, หอกสามง่าม, พายุคลั่ง, แหวนบาเรีย
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
ถ้ำแห่งลม [Floor 4] - See Map

Blacksmith
ทรีไอนา [Canes]
1: หอกสามง่าม x1
2: หยดน้ำ x1
3: ทัวร์มาลีน x10
4: อควอมารีน x30
มหานครซาเทริกา

Production
หอกสามง่าม x1 [Canes]
Smithing Lv39
1: เหล็กดามัสกัส x5
2: มิธริล x3
3: ผงเหล็ก x9

หอกสามง่าม x1 [Canes]
Smithing Lv41
1: หอกสามง่าม x1

Materials
หอกสามง่าม x1 [Canes]
Smithing Lv41
1: หอกสามง่าม x1


 


RPG Games


Useful Links