หินลาวา


Items
Monsters
Chetgu (Lv370)
Drop: หินแข็งมาก, หินลาวา, 古き火の欠片, Pink silver ore in the foothills
Attr: Neutral
Weak: Neutral
Keikoku Mountains [1st Step] - See Map

Chetgu (Lv373)
Drop: หินแข็งมาก, หินลาวา, 古き火の欠片, Pink silver ore in the foothills
Attr: Neutral
Weak: Neutral
Keikoku Mountains [2nd Step] - See Map

ลาวาโกเลม (Lv53)
Drop: ชิ้นส่วนโกเลม, หินลาวา, เหล็กดามัสกัส, ◇HP+100
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
อุโมงค์ร้อนระอุ [B1] - See Map

Chetgu (Lv376)
Drop: หินแข็งมาก, หินลาวา, 古き火の欠片, Pink silver ore in the foothills
Attr: Neutral
Weak: Neutral
Keikoku Mountains [3rd Step] - See Map

Blacksmith
เกราะลาวา (Strengthened 3) [Armor]
1: เกราะลาวา (Strengthened 2) x1
2: หินลาวา x20
3: หินเรืองแสง x20
4: อัญมณีมังกรไฟ x1
Mioreita Castle

Materials
หมวกเก่าๆ x1 [Additional]
Smithing Lv11
1: เหล็ก x1
2: ตาปีศาจไร้พลัง x1
3: หินลาวา x1

บัสตาร์ด x1 [Swords]
Smithing Lv12
1: เหล็ก x1
2: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x1
3: เพชร x1
4: หินลาวา x5

ค้อนเหล็ก x1 [Swords]
Smithing Lv14
1: เพชร x1
2: ชิ้นส่วนโกเลม x30
3: หนังสัตว์สีดำ x30
4: หินลาวา x20


 


RPG Games


Useful Links