อันบูลเซล


Items
อันบูลเซล [Claws] 📷
ATK: 100
ASPDลดต่ำสุด โจมตีคริติคอล+3% หลบหลีก+10% เมื่อโจมตีมีโอกาสโจมตีด้วยเวทย์
ASPD = 1 Critical damage +3% Evasion +10% Autoskill Autoskill +5% Absolute Evasion +5% Magic Evasion +5%
Notes: From: Raid Ticket Lv.1

Click to see Images
Lottery
Production
อันบูลเซล x1 [Claws]
Smithing Lv20
1: อันบูลเซล x1

Materials
อันบูลเซล x1 [Claws]
Smithing Lv20
1: อันบูลเซล x1


 


RPG Games


Useful Links