อันบูลเซลⅡ


Items
อันบูลเซลⅡ [Claws] 📷
ATK: 135
ASPDลดต่ำสุด โจมตีคริติคอล+6% หลบหลีก+20% เมื่อโจมตีมีโอกาสโจมตีด้วยเวทย์
ASPD = 1 Critical damage +6% Evasion +20% Autoskill Autoskill +5% Absolute Evasion +10% Magic Evasion +10%
Notes: From: Raid Ticket Lv.2

Click to see Images
Lottery
Production
อันบูลเซลⅡ x1 [Claws]
Smithing Lv50
1: อันบูลเซลⅡ x1

Materials
อันบูลเซลⅡ x1 [Claws]
Smithing Lv50
1: อันบูลเซลⅡ x1


 


RPG Games


Useful Links