ฮัลเบิร์ท


Items
Click to see Images
Monsters
วานิลลาบรอช (Lv31)
Drop: ลูกตากบขาว, หนังกบขาว, เนื้อกบ, ฮัลเบิร์ท
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
ที่ลุ่มน้ำเนจิม - See Map

วานิลลาบรอช (Lv32)
Drop: ลูกตากบขาว, หนังกบขาว, เนื้อกบ, ฮัลเบิร์ท
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
ที่ลุ่มน้ำเนจิม - See Map

Blacksmith
บัลดิช [Swords]
1: ฮัลเบิร์ท x1
2: กระดูกไม้ x3
3: เหล็ก x1
เมืองวีโบ

ฮัลเบิร์ท [Swords]
1: จงอยปากใหญ่ x1
2: ท่อนไม้บาว์ม x5
3: เฮมาไทท์ x10
เมืองโลโคโค

Production
ฮัลเบิร์ท x1 [Swords]
Smithing Lv9
1: เฮมาไทท์ x10
2: จงอยปากใหญ่ x1
3: ท่อนไม้บาว์ม x5

ฮัลเบิร์ท x1 [Swords]
Smithing Lv11
1: ฮัลเบิร์ท x1

Materials
ฮัลเบิร์ท x1 [Swords]
Smithing Lv11
1: ฮัลเบิร์ท x1


 


RPG Games


Useful Links